Avatud menetlusega projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste andmine Limu küla Kesa kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 08.08.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Suure-Tõnikse ning Kurve pereelamute kvartali DP I etapi muutmiseks Kurve tee 17 kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks

Avaldatud 13.03.2018

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 22.03.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kesk tee 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu muutmiseks Kesk tee 22 kinnistul ajutise PVC halli ehitusprojekti koostamiseks
 
Avaldatud 07.03.2018
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 17.03.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
 

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Rae külas Järve tee 2 maatükk II, Puhangu - Raki maatükk II,
Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala
detailplaneeringu muutmiseks Väike-Rae tee 5, 7, 9 ja 11 kinnistutele
korterelamute ehitusprojektide koostamiseks
 
Avaldatud 23.02.2018
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  04.03.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
 
 

Põrguvälja tee 5a, Pildiküla

Avaldatud 9.6.2017
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.06.2017 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
  1. Projekteerimistingimuste kinnitamine Pildi küla Põrguvälja tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu muutmiseks Põrguvälja tee 5a kinnistul tootmishoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks
  2. Projekteerimistingimuste taotlus
  3. Muutmisskeem
  4. Asendiplaan
  5. Esialgse detailplaneeringu põhijoonis

 

Õlleköögi põik 2, Kurna küla

Avaldatud 1.6.2017


Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.06.2017 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa. 

  1. Projekteerimistingimuste kinnitamine Kurna küla Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute detailplaneeringu muutmiseks Õlleköögi põik 2 kinnistule äri- ja tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks
  2. Maanteeameti kiri „Õlleköögi põik 2 täiendavast juurdepääsust ja mahasõidu projekteerimise nõuded"
  3. Omaniku nõusolek
  4. Projekteerimistingimuste taotlus
  5. Õlleköögi põik 2 asendiplaan