Sotsiaaltoetused ja -teenused

Ühekordse toetuse taotlemine e-teeninduses  
 
Teenuste taotlemine e-teeninduses  
Üldhooldusteenuse taotlemine e-teeninduses  
Riiklike toetuste taotlemine    
— Toimetulekutoetuse taotlus  
— Vajaduspõhise peretoetuse taotlus  

 

Ettevõtlusega seotud avalduste vormid
Kõik kaubanduse, teeninduse ja majutustegevusega seotud taotluste vormid ja nende täitmise juhendid on saadaval majandustegevuse registri kodulehel - Majandustegevuse Register

 

Reklaamist
Rae vallas kuulub avalikkusele suunatud reklaam va enesereklaam, maksustamisele. Maksumääraks on sõltumata reklaami asukohast 12,78 eurot ruutmeeter ühes kalendrikuus.
Reklaamimaksu deklaratsioon
Reklaamimaksu kord
Kõikides reklaami puudutavates küsimustes pöörduda reklaamimaksuhaldur Jaan Dello poole tel 605 6788 või jaan.dello@rae.ee

 

Ehitamise ja planeerimisega seotud avaldused, protseduurid
Detailplaneeringu algatamise taotlus (lisada eskiis!)  
Ehitustegevusega seotud avalduste vormid: Ehitisregister

 

Lemmiklooma registreerimine
Avaldus lemmiklooma registreerimiseks e-teeninduses  

 

Jäätmevaldkonna avaldused
Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks   
Jäätmeõiend