Rae Vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel korteriomandid Vaida alevikus

5/16/18

Avalik enampakkumine korteriomandile Vaidas

Rae vallas Vaida alevikus asuv Hoidla tee 25-48 korteriomand (mõtteline osa kinnistust, kinnistusregistriosa nr 7605502; 668/30900, katastritunnus 65303:003:0117, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2824 m2 , reaalosana eluruum nr 48 üldpinnaga 66,80 m2).

Korter on 3-toaline, asub 5-kordse maja I korrusel, keskküte, vann, 2 rõdu, vajab remonti. Korter on asustamata. Enampakkumise alghind on 45 000 eurot.

Enampakkumise alghind ja tingimused Rae vallavalitsuse 15. mai 2018 korralduses nr 603.

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /Hoidla tee 25-48/".

Pakkumiste

  • esitamise tähtaeg 08.06.2018 kell 10.00;
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Lisainformatsioon haldusjuht Marje Aho, tel. 605 6768 ja 5553 0881

Rae vald müüb elamukinnistuid Jüri keskusala lähedal

5/16/18

Avalik enampakkumine elamukinnistutele Jüri keskusala lähedal

Rae vald müüb Jüri aleviku keskuse lähedal looduslikult kaunis kohas ehitusõigusega elamukinnistuid, kuhu on võimalik rajada korterelamuid ja ridaelamuid. Tegemist on ca 8,5 ha suuruse arendusalaga, mis on üks viimaseid Jüri keskusala lähedal asuvatest.

Elamukvartali planeering asub Ülase ja Teeääre kinnistutel Aaviku tee ääres. Ümbruskonnas on välja ehitatud korralikud kergliiklusteed.

Planeeringu alast põhja suunas jääb ca 600 meetri kaugusele Jüri Gümnaasium koos spordihoone ja raamatukoguga. Ühe kilomeetri raadiusesse jäävad Õie, Taaramäe, Võsukese lasteaiad ning aastaringselt kasutatavad Jüri terviserajad. Jüri alevikus asuvad Rae vallavalitus, Rae kultuurikeskus, politsei, toidukauplused ja apteegid ja aleviku ja Tallinna vahel on regulaarne ja toimiv ühistranspordiühendus.

Planeering näeb elamukvartalisse ette 14 ehitusõigusega elamumaa krunti, millele on juurdepääs Võsa tänavalt ja Aaviku teelt.

Tehnovõrkudest on planeeritud alale vee- ja kanalisatsioonitorustik, sidevõrgu kaablid, soojatorustik, madalpingekaabel ja kõrge- ja keskpingekaabel ja -õhuliin.

Rajatavad hooned peavad moodustama visuaalselt ühtse arhitektuurse ansambli, sobitudes looduslikku keskkonda. Kandvaks ideeks hoonestuse rajamisel peab olema visuaalselt madalam, kergem ja õhulisem, rohke puidukasutusega arhitektuurikäsitlus ja hoonestusviis.

Enampakkumise alghind ja tingimused Rae vallavalitsuse 15. mai 2018 korralduses number 605

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /Ülase maaüksused/".

Pakkumiste

  • esitamise tähtaeg 08.06.2018 kell 10.00;
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Ülase elamukvartali 3D joonis 

Katastrijoonised 

Lisainformatsioon abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 5129380, e-post priit.poldmae@rae.ee

 

Pähklimäe tee kinnistud

5/16/18

Avalik enampakkumine äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistute müügiks

Rae Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel Tallinn-Tartu maantee ääres asuvaid kohese ehitusõigusega äri- ja tootmismaa sihtotstarbega katastriüksusi alghinnaga 15 eur/m2. Äri- ja tootmismaade kinnistute suurus on 77,44 hektarit ning täisehituse protsent on 50%. 

Kinnistud asuvad Tallinna linna lähedal ja paiknevad Tallinn-Tartu mnt ja Tallinna ringtee ääres. Asukoht tagab hea juurdepääsetavuse ning pakub võimalusi logistilise  ühenduse loomiseks nii maantee-, vee-, kui ka lennutranspordi kasutamiseks. Tehnoparkide lähedus loob eeldused pikaajaliseks koostööks ja tagab piirkonna kiire  arengu edaspidiseks.

Avalikul enampakkumisel müüakse:

  • Pähklimäe tee 11 maaüksus, katastritunnus 65301:001:4078. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,0 hektarit;
  • Pähklimäe tee 13 maaüksus, katastritunnus 65301:001:4079. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,44 hektarit.

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks „Pakkumine – /maaüksuse nimi/". 

Pakkumiste

  • esitamise tähtaeg 08.06.2018 kell 10.00; 
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Täpsem info Rae vallavalitsuse 15. mai 2018 korraldus nr 604 

Kinnistute paiknemise leiab SIIT

Pähklimäe tee 11 katastrijoonis

Pähklimäe tee 13 katastrijoonis

Lisainformatsioon abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 5129380, e-post priit.poldmae@rae.ee