Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on sotsiaalteenus, mis on suunatud Rae vallas elavatele isikutele või perekondadele, kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häiritud.
Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on inimese iseseisva psühhosotsiaalse toimetulekuvõime kujundamine või taastamine ning vajadusel sotsiaalse keskkonna tingimuste hindamine.
Teenuse sihtrühmaks on üksikisik või grupp, kes vajab kõrvalist abi oma toimetuleku ning heaolu kindlustamiseks argielus.
Sotsiaalnõustamisteenust osutatakse vallavalitsuse haridus ja sotsiaalametis.
Sotsiaalnõustamise käigus antakse Rae valla elanikule ja/või perele informatsiooni vallas pakutavatest sotsiaalteenustest ja -toetustest ning riiklikest  teenustest ja toetustest.