Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas

Sotsiaalteenuste osutamise kord sätestab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse alusel Rae valla eelarvest vallaelanikele sotsiaalteenuste võimaldamise üldised tingimused ja korra, esitab võimaldatavate teenuste loetelu ning sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamise tingimused ja korra.