5/26/17

 

                            

Lagedi Kooli lasteaed on laienemas ja seoses sellega ootame alates detsembrist 2017 oma meeskonnaga liituma inimesi järgmistele ametikohtadele:

ÕPPEJUHT (1,0)

ÕPETAJA (3,0)

ÕPETAJA ABI (1,0)

LOGOPEED (0,75)

ERIPEDAGOOG (0,75)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus.

KOKA ABI (1,0)

KÖÖGITÖÖLINE (1,0)

MAJAHOIDJA-REMONDITÖÖLINE (1,0)

KORISTAJA (1,0)

Avalduse, elulookirjelduse, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikirja palume saata 22. juuniks aadressile Lagedi Kool, Kooli 18, 75303, Lagedi või kool@lagedi.edu.ee

 

 

 

 

Author: SIGNE HEIBERG
5/22/17

 

Õie ja Uuesalu lasteaiad vajavad õpetajat ning õpetaja abi

töö alates 1.augustist 2017.

Täiendav info telefonil 53414387 ja CV on oodatud aadressil direktor@6ie.edu.ee

Author: SIGNE HEIBERG
5/10/17

Tööpakkumine tugiisikule

Põhja-Eesti Autismi Liit võtab ESF projekti raames tööle tugiisiku 6-aastasele lasteaias käivale autistlikule poisile.Tugiisiku rolliks on toetada lapse iseseisvat toimetulekut esialgu lasteaias kui ka erinevates sotsiaalsetes keskkondades.
 
Töö sisu:
Lapse toetamine õpi- ja muudes tegevustes, püüdes lähtuda nii lapse individuaalsusest kui ka autismist tulenevatest eripäradest.
Toimetulemine erinevate probleemsituatsioonidega: Toe ja turvalisuse tagamine pingelistes olukordades, uutes kohtades ja ruumides viibimisel, ühelt tegevuselt teisele üleminekutel.
Ülitundlikkusest (päevakava muutused, intensiivsed helid, lõhnad jne.) tingitud reageeringute võimalik ennetamine v. leevendamine.
Vajadusel lapse eneseabioskuste arendamisele kaasa aitamine: Abistamine liikumisel, söömisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, riietumisel ning tegevuspaiga korrastamisel.
Ka perega infovahetamine lapse edusammudest või ettetulnud probleemidest teenusel viibimise ajal.
Laps on rõõmsameelne ja hakkaja poiss. Laps ootab, et keegi hea ja tubli inimene oleks tema kõrval ja aitaks teda kui raske hetk käes.
 
Töömaht: Täistööaeg E-R kl 08:00-17:00, mis varieerub pere teenusevajadusest lähtuvalt.
Töö piirkond: Taaramäe Lasteaed, Jüri
Tööle asumine: Võimalusel koheselt.
Sooviavaldus ning CV palume saata meiliaadressile
autism.tugi@gmail.com
 
Kandideerijalt ootame motivatsiooni, hoolivust, rõõmsat meelt ning head pingetaluvust. Kasuks tulevad teadmised autismist ning eelnev kokkupuude erivajadustega lastega.

 

Author: SIGNE HEIBERG