8/4/17

Vaida Põhikool pakub tööd sotsiaalpedagoogile

Vaida Põhikool  vajab alates 1.09.2017  uuenduslikku ja arenevasse koolikeskkonda ning tegusasse sõbralikku kollektiivi 0,5 koormusega sotsiaalpedagoogi. Töötingimused väga head, meeskond toetav, koolipere väike.

CV ja kaaskiri (motivatsioonikiri) saata emaili aadressile: direktor@vaida.edu.ee, telefon 5556 8727

Vaida Põhikool pakub tööd koristajale

Vaida Põhikool  vajab alates uuest õppeaastast  seoses koolimaja laienemisega kahte usinat koristajat 0,5 koormusega.  Töötingimused väga head. Töö sobib hästi üliõpilasele või siis põhitöö kõrvalt. 

CV ja sooviavaldus saata emaili aadressile: direktor@vaida.edu.ee telefon: 5556 8727

Vaida Põhikool vajab kiiremas korras majahoidjat

Töökoormus 0,5.

Tegemist on õueala korrashoiuga. Sobib väga hästi inimesele, kes soovib teha füüsilist tööd  (talveperioodil jalgteel lume lükkamine, sügis ja kevad – õueala üldise korrashoiu jälgimine kas hommikul või peale õppetööd).

Sooviavaldus saata emaili aadressile direktor@vaida.edu.ee  või helistada 5556 8727

 

Author: SIGNE HEIBERG
8/4/17

Rae Vallavalitsuse majandusosakond võtab tööle

kinnisvara halduse spetsialisti

kes korraldab munitsipaalvara haldamise, hooldamise  ja eluasemekomisjoni tööga seotud dokumendihaldust ning tegeleb kinnisvara halduse toimingutega koostöös haldusjuhiga.

Halduse spetsialist on kursis kehtivate avalikku teenistust reguleerivate õigusaktidega, valdab arvutiprogramme, on võimeline iseseisvalt  täitma igapäevaseid  haldust puudutavaid võimalikke operatiivseid ülesandeid.

Ta on hea suhtleja, iseseisev ja koostööaldis, valdab  väga heal tasemel eesti keelt ja vähemalt suhtlemistasandil vene keelt, omab autojuhtimisõigust.

Kandideerimisavaldused palun esitada koos CV-ga hiljemalt 18.augustiks 2017 e-postile marje.aho@rae.ee.

Author: SIGNE HEIBERG
8/4/17

Lasteaed Tõruke pakub tööd

lasteaia õpetajale koormusega 1,0 kohta
Tööle asumise aeg august/september
Dokumente ootame kuni 24.08.2017
toruke@rae.ee või
Tammiku tee 4, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa
Info tel. 604 8338

Author: SIGNE HEIBERG
8/4/17

Vajame Uuesalu lasteaias õpetaja abi.

Koostöö arutelu telefonil 53414387 või direktor@6ie.ee

Author: SIGNE HEIBERG