Turvakoduteenus

Turvakoduteenus on sotsiaalteenud, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ning täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks.

Rae vallavalitsuse 20. septembri 2016 määrus nr 12 „Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord"