Sümboolika

 

Rae valla vapp

 

 

Rae valla lipp

 

 

Rae valla 150. aastapäeva logo

Rae valla juubelilogo kasutamine ja tellimine

Rae valla juubelilogo on tehtud valla 150. aastapäevaks ning on vabalt ja tasuta kasutatav igaühe poolt, kui seda kasutatakse vastavalt headele tavadele ja Rae valla head mainet hoides.

Rae valla juubelilogo kujutist on võimalik tellida vallavalitsuse kultuurispetsialistilt, kes väljastab juubelilogo sobival infokandjal.

Rae valla juubelilogo kasutamise tellimuses tuleb märkida, kus ja kuidas soovitakse kujutist kasutada ning tellimus tuleb edastada e-aadressile kristi.aru@rae.ee.

Rae vallal on õigus keelata või piirata juubelilogo kasutust, kui seda kasutatakse ebasobival viisil või kohas ja see on vastuolus heade kommete või tavadega.