« Tagasi

Elektrooniline õpilaspilet ja tasuta sõiduõigus

Tasuta sõiduõigus nii Rae valla siseliinidel kui ka maakonnaliinidel ja seda ka Tallinnas kehtib kõigile kuni 19-aastastele noortele. Lapsevanematel on aga oluline lastele selgitada, et maakonnaliinidel oma sõiduõiguse tõendamiseks peab õpilane bussi sisenedes alati valideerima oma elektroonilise õpilaspileti või isikustatud Ühiskaardi.

Seda, kas sinu lapse õpilaspiletil antud funktsioon toimib, saab kontrollida aaadressil https://www.pilet.ee/viipe/uhiskaart/activetickets, sisestades õpilaspileti ribakoodinumbri. Kui õpilaspiletiga valideerimine ei õnnestu, tuleks esmajoones pöörduda kooli poole, kes magnetkaardile funktsiooni saab lisada. Juhime tähelepanu, et Vaida Põhikoolis täna elektroonilist õpilaspiletit veel ei ole ja õpilastel tuleks oma sõiduõiguse tõendamisel kasutada isikustatud Ühiskaarti.