« Tagasi

Otsitakse spordivarustuse hooldajat

Rae Vallavalitsus kuulutab spordivarustuse hooldaja leidmiseks välja kirjaliku enampakkumise. Hooldaja pakuks oma teenuseid soojakust, mille paigutab Rae valla Spordikeskuse territooriumile (vt lisatud asendiskeemi). Tema kohustuste hulka käiksid suuskade, uiskude ja rulluiskude, jalgrataste ja muu spordivara hooldamine ja lisatingimuseks oleks kooli sporditarvete hooldamine poole hinnaga.

Põhitegevuse kõrval tohib hooldaja ka spordikaupu müüa.

Täpsemalt vt Rae vallavalitsuse 8. aprilli 2017 korraldusest nr 536 „Kirjaliku avaliku enampakkumise korraldamine Rae valla Spordikeskuse territooriumil spordivarustuse hooldusteenuse osutaja leidmiseks". ja korralduse seletuskirjast Lisas 1 

Lisa 2:

Hooldussoojaku asendi skeem

Hooldussoojaku asendi skeem.