« Tagasi

Rae vald müüb elamukinnistuid Jüri keskusala lähedal

Avalik enampakkumine elamukinnistutele Jüri keskusala lähedal

Rae vald müüb Jüri aleviku keskuse lähedal looduslikult kaunis kohas ehitusõigusega elamukinnistuid, kuhu on võimalik rajada korterelamuid ja ridaelamuid. Tegemist on ca 8,5 ha suuruse arendusalaga, mis on üks viimaseid Jüri keskusala lähedal asuvatest.

Elamukvartali planeering asub Ülase ja Teeääre kinnistutel Aaviku tee ääres. Ümbruskonnas on välja ehitatud korralikud kergliiklusteed.

Planeeringu alast põhja suunas jääb ca 600 meetri kaugusele Jüri Gümnaasium koos spordihoone ja raamatukoguga. Ühe kilomeetri raadiusesse jäävad Õie, Taaramäe, Võsukese lasteaiad ning aastaringselt kasutatavad Jüri terviserajad. Jüri alevikus asuvad Rae vallavalitus, Rae kultuurikeskus, politsei, toidukauplused ja apteegid ja aleviku ja Tallinna vahel on regulaarne ja toimiv ühistranspordiühendus.

Planeering näeb elamukvartalisse ette 14 ehitusõigusega elamumaa krunti, millele on juurdepääs Võsa tänavalt ja Aaviku teelt.

Tehnovõrkudest on planeeritud alale vee- ja kanalisatsioonitorustik, sidevõrgu kaablid, soojatorustik, madalpingekaabel ja kõrge- ja keskpingekaabel ja -õhuliin.

Rajatavad hooned peavad moodustama visuaalselt ühtse arhitektuurse ansambli, sobitudes looduslikku keskkonda. Kandvaks ideeks hoonestuse rajamisel peab olema visuaalselt madalam, kergem ja õhulisem, rohke puidukasutusega arhitektuurikäsitlus ja hoonestusviis.

Enampakkumise alghind ja tingimused Rae vallavalitsuse 15. mai 2018 korralduses number 605

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /Ülase maaüksused/".

Pakkumiste

  • esitamise tähtaeg 08.06.2018 kell 10.00;
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Ülase elamukvartali 3D joonis 

Katastrijoonised 

Lisainformatsioon abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 5129380, e-post priit.poldmae@rae.ee