« Tagasi

2. aprillil 2018 algab registreerimine Rae Õpilasmalevasse!

Ankeetide esitamine käib läbi Rae valla iseteeninduse kaudu (https://piksel.ee/spoku/rae/index.php?module=205&op=2&toetus=352) alates 2. aprillist kuni 2. maini.
Kellel ei ole võimalust internetis/arvutis avaldust täita, siis on võimalik esitada registreerimisleht ka paberkandjal.
Registreerimislehed palume saata allkirjastatult.

Õpilasmalevas osalemiseks peab noor olema malevavahetuse toimumise ajaks vähemalt 13-aastane või vanem.

Sel aastal toimuvad tööintervjuud (4-5 inimest grupis). Tööintervjuu aeg pannakse paika pärast ankeedi laekumist.

Rae Õpilasmalev toimub kolmes vahetuses:

I vahetus 11.06 - 22.06.2018 (10 tööpäeva)

II vahetus 02.07 - 15.07.2018 (ööbimisega Rõuges, 14 päeva)

III vahetus 30.07 - 10.08.2018 (10 tööpäeva)

Esimeses ja kolmandas vahetuses töötatakse juhendajate juuresolekul haljastusobjektidel 10 tööpäeva ja tunnitasu on 2,97€ (bruto).

Teises vahetuses töötatakse 10 tööpäeva ning tunnitasu on samuti 2,97€. Teise vahetuse kestvus on kokku 14 päeva (nädalavahetusel ei töötata, vaid on planeeritud erinevad tegevused). II maleva vahetus on ööbimisega, noor peab olema vähemalt 15-aastane või vanem. Peale antud rühma registreerimist ja korraldajatelt kinnituskirja saamist tuleb maleva II vahetuses osalemiseks kanda osalustasu 30€ Rae Vallavalitsuse arveldusarvele hiljemalt 22. maiks, mis garanteerib malevakoha olemasolu. Osalustasu kandmine toimub arve alusel. Rae Vallavalitsus esitab igale lapsevanemale eraldi arve. Osalustasu eest tagatakse noorele 14 päeva jooksul majutus, toitlustus, sisukas spordi- ja kultuuriprogramm ning maleva T-särk. Osaleda saab kokku 10 Rae valla noort. Osalejad valitakse registreerimisankeetide laekumise alusel. Ööbimisega malev toimub Rõuges. Täpsem info saadetakse osalejatele e-maili teel. Esimese päeva kohaletulek koos vajalike vahenditega ning viimasel päeval lahkumine maleva majutuskohast koos asjadega on organiseeritud Rae Vallavalitsuse poolt. Vahepealse transpordi ning tegevuste organiseerimise eest hoolitsevad samuti rühmajuhid. 

Malevavahetuse rühmajuhtideks on kvalifitseeritud noorsootöötajad. 

Töömaleva korraldajateks on Rae Vallavalitsus kootöös ettevõtete ning Rae Noortekeskusega.

Malevasse ei lubata noort, kui noore terviseseisund võib kahjustada noore enda või teiste tervist.

Lisainformatsioon: Mari-Liis Paekivi mariliis.paekivi@rae.ee 6056764/55525478