« Tagasi

Hajaasustuse programm

Riigihalduse minister kuulutab programmi avatuks 09. aprillist 2018 ja taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades. Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi: veevarustussüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei ole liitunud elektrivõrguga).

Täpsem informatsioon on leitav: http://www.rae.ee/hajaasutuse-programm