« Tagasi

Vallavanema pöördumine

Hea Rae valla elanik

Aasta on taas kord läbi saamas ja hea aeg pöörata tähelepanu rahvastikuregistri andmetele.  Kui Rae vald on Sinu ja Sinu pere koduvald, uuri meie toetusi ja soodustusi. Raes on neid palju, kuid paljude toetuste saamise eelduseks on sissekirjutus.

Näiteks, kui on soov oma lastele taotleda huvi- ja sporditegevuse kuluhüvitist, siis selle saamise eelduseks aastal 2018 on mõlema lapsevanema sissekirjutus Rae valda 2017. aasta 31. detsembri seisuga.

Samuti vaadatakse sissekirjutust käesoleva aasta lõpu seisuga nii koduse mudilase, eralasteaia toetuse kui ka laagritoetuse ning sõidukompensatsiooni kuluhüvitise taotlemisel.

Miks on sissekirjutust vaja?

Sissekirjutusnõue tuleneb sellest, et iga elaniku eest laekub kohalikule omavalitsusele füüsilise isiku deklareeritud tuludest protsent, mis on järgmisel aastal 11,84%. Tulumaks on valla eelarve peamine sissetulekuallikas, mille eest luuakse juurde kooli- ja lasteaiakohti, makstakse huvialakooli ja lasteaedade õpetajate palku, parandatakse üldist heaolu, rajatakse uusi sõidu- ja kergliiklusteid, ehitatakse tervise- ja noortekeskusi ning terviseradasid.

Valla koduleheküljelt www.rae.ee on loetelu kõikidest võimalikest toetustest, milleks tekib õigus pärast elanikuks registreerimist. Toetuste ülevaade asub www.rae.ee/toetused-ja-soodustused. Soovime, et järgmisel aastal ei peaks me keelduma sinu taotlust saades, seepärast jagame infot aegsasti juba enne aasta lõppu.

Kõige populaarsemad toetused

Kõige populaarsem toetus peretoetuste kategoorias on huvi- ja sporditegevuse hüvitis. 2016 aasta jooksul sai vallavalitsus 1054 taotlust. Sotsiaaltoetustest on kõige enam taotletud toetus pensionäri ja puudega inimese ravimitoetus. Näiteks 2016. aastal taotleti seda 463 isiku poolt. Ravimitoetuse saamise eelduseks on samuti 2018. aastal sissekirjutusnõue 2017. aasta lõpu seisuga. Samuti peavad olema rahvastikuregistris elanikuna kirjas käesoleva aasta lõpu seisuga inimesed, kes soovivad taotleda pensionäri ja puudega lapse prillitoetust või toetust invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse saamiseks. Nõue kehtib ka üldhooldekodus oleva isiku ülalpidamiskulude toetuse, matusetoetus ja Tšernobõli veterani toetuse taotlemiseks.

Olen veendunud, et valla pakutavad avalikud teenused peavad olema kõigi elanike jaoks head ja võrdselt kättesaadavad. Kui inimene soovib kodukoha arengule kaasa aidata, siis elanikuks registreerimise kaudu on tal võimalik anda selleks suur panus.

Oma elukohaandmeid saab kontrollida www.eesti.ee portaalist, kus saab esitada päringu enda andmete kohta. Samast portaalist leiab elukohateate avalduse blanketi. Samuti saab elukohateatise valla koduleheküljelt www.rae.ee/blanketid-ja-vormid, kust tuleb blankett välja printida ja allkirjastatuna vallamaja e-posti või tavapostkasti saata.

Ilusat advendiaega soovides

Mart Võrklaev

Rae vallavanem