« Tagasi

Rae Vallavalitsus otsib üürile võtmiseks Peetri alevikus või Järvekülas ruume perearstikeskuse rajamiseks

                                                                   

Rae Vallavalitsus otsib üürile võtmiseks Peetri alevikus või Järvekülas ruume perearstikeskuse rajamiseks

Tingimused ja nõuded ruumidele:

·       üürilepingu kestvus 3 aastat;

·       ruumide asukohaks peab olema Tartu maantee ja Vana-Tartu maantee vaheline  ala Peetri alevikus või Järvekülas;

·       vastuvõturuumid 2 perearstile, ooteruum, 3 wc-d, abiruum.

Ruumid päevad vastama Sotsiaalministri 29.11.2001 määrus nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile" § 2 sätestatud tingimustele:

  • perearsti tegevuskoha ruumides (edaspidi ruumid) peab olema tagatud üldarstiabi nõuetekohane osutamine ja patsiendi tervise kaitse;
  • elumajadesse lubatakse planeerida ruume tingimusel:

 1) ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest;

 2) on olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta.

Perearsti tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised vajalikud ruumid:

ruumi nimetus

pindala, m2

vastuvõturuum

12 x 2 või 16

protseduuriruum

16

ooteruum

9

wc

3

abiruum

2×2

-         Ruumide pindala võib olla kuni 5% väiksem lubatud suurusest.

-         Koos töötavatel perearstidel peab olema vähemalt üks protseduuriruum kolme perearsti kohta.

-         Perearsti teistes tegevuskohtades võib olla ühine vastuvõtu- ja protseduuriruum.

-          Vastuvõtu- ja protseduuriruumid ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on madalamal maapinnast rohkem kui pool ruumi kõrgusest ja ruumides, mille kõrgus on alla 2,5 m.

-          Ruumides on kasutatud ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille tootja sertifikaadi on aktsepteerinud Terviseamet.

-          Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfektsiooni.

-          Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning wc-s peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.

-          Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumides peab olema ka loomulik valgustus.

-          Vastuvõturuumi(de)s peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

·         Eelistame, kui lisaks on pakkuda sobilik ruum hambaravile.

Hambaravi ruumid päevad vastama Sotsiaalministri 25.01.2001 määruse nr 25 „ Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile"

Pakkumised on oodatud perearstikeskuse ruumide üürile andmiseks hiljemalt 21.04.2017   e-posti aadressil info@rae.ee

Täpsem info telefonil 52 13 893, abivallavanem Jens Vendel, e-mail jens.vendel@rae.ee