Muutused Rae valla e- arvete tasumisel

Anname teada, et alates 1.novembrist 2016 on muutunud e-arvete lepingute süsteem pangas ja edaspidi saadab Rae Vallavalitsus e-arve lepingu sõlminud isikutele panka kõik neile väljastatavad arved.  Mis tähendab seda, et kui saate arveid mitme allasutuse teenuse eest, siis enam ei saa valida, et soovite panka ainult ühe allasutuse (nt Rae Huvialakooli) arvet, kuid teise asutuse (nt lasteaed) arve soovite saada ainult e-mailile. '

Eelkõige puudutab see info otsekorralduse sõlminuid, kellel palume tähele panna, et kui neil oli varasemalt sõlmitud otsekorraldus valikuliste Rae Vallavalitsuse poolt esitatud arvete tasumiseks, siis nüüdsest lähevad automaatselt tasumisele kõik Rae Vallavalitsuse poolt esitatavad arved. Kuna arved saabuvad teadmiseks endiselt ka e-mailile, siis tuleb jälgida, et ei toimuks topelt tasumist.

Juhul kui Teil pangas vastavat lepingut sõlmitud ei ole, tulevad arved jätkuvalt ainult e - mailile. 

Lisainfot saab rahandusameti telefonidel 6056778, 6056776, 6056754, 6056744.