9. augustist 2. septembrini viib vallavalitsus elanike seas läbi rahuloluküsitluse, et hinnata arengukavas seatud eesmärkide täitmist. 2016. aastal vastuvõetud arengukavas on seatud visioon...

Rae vallaelanike rahulolu-uuring

9. augustist 2. septembrini viib vallavalitsus elanike seas läbi rahuloluküsitluse, et hinnata arengukavas seatud eesmärkide täitmist. 2016. aastal vastuvõetud arengukavas on seatud visioon...

Seoses vähese osalejate arvuga pikenda vallavalitsus registreerimist heakorrakonkursile "Kaunis Kodu". Uus tähtaeg on 17.08.2018. Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik,...

"Kauni Kodu" konkursile oodatakse kandidaate kuni 17.08

Seoses vähese osalejate arvuga pikenda vallavalitsus registreerimist heakorrakonkursile "Kaunis Kodu". Uus tähtaeg on 17.08.2018. Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik,...

14.07 ja 15.07 on seoses raudteel teostatavate remonttöödega ajavahemikus kell 23.00 kuni 02.00 Tuulevälja ülesõit suletud.   Ajutine liikluskorraldusskeem.  

Tuulevälja ülesõit ajutiselt suletud

14.07 ja 15.07 on seoses raudteel teostatavate remonttöödega ajavahemikus kell 23.00 kuni 02.00 Tuulevälja ülesõit suletud.   Ajutine liikluskorraldusskeem.  

Seoses rattahooajaga annab politsei teada, et Rae vallas on aktiviseerunud ka rattavargad. Seega, palume oma vara hoida raskesti ligipääsetavates kohtades, võõraste silmade eest eemal,...

Hoia oma varal silm peal!

Seoses rattahooajaga annab politsei teada, et Rae vallas on aktiviseerunud ka rattavargad. Seega, palume oma vara hoida raskesti ligipääsetavates kohtades, võõraste silmade eest eemal,...

Lähim ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt asub Jüri alevikus, Suve tn 7a (avamine tööpäevadel ette helistamisel 56562750)

Alates 01. juulist ei võeta Järveküla jäätmepunktis enam vastu ohtlikke jäätmeid

Lähim ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt asub Jüri alevikus, Suve tn 7a (avamine tööpäevadel ette helistamisel 56562750)

Rae Vallavolikogu maikuu istungil muudeti "Koolieelse eralasteasutuse toetamise korda" ja koduse mudilase toetuse tingimusi „Rae valla eelarvest perede toetamise korras". Alates 1. augustist...

Eralasteaedade ja koduse mudilase toetuse tingimused muutusid paindlikumaks

Rae Vallavolikogu maikuu istungil muudeti "Koolieelse eralasteasutuse toetamise korda" ja koduse mudilase toetuse tingimusi „Rae valla eelarvest perede toetamise korras". Alates 1. augustist...

Seoses künnise ja ülekäiguraja ehituse ettevalmistustöödega on liiklus Raudkivi teel 18.06 kella 8.00-st – 19.06 kella 18.00-ni häiritud ja paigaldatud on ajutised liiklusmärgid ( skeem nr 2 ). ...

Ajutine liiklusmuudatus Raudkivi teel

Seoses künnise ja ülekäiguraja ehituse ettevalmistustöödega on liiklus Raudkivi teel 18.06 kella 8.00-st – 19.06 kella 18.00-ni häiritud ja paigaldatud on ajutised liiklusmärgid ( skeem nr 2 ). ...

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostatakse mürataseme vähendamiseks ja selle mõju ohjamiseks. Tegevuskava koostatakse välisõhu strateegilise mürakaardi tulemuste alusel...

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas 2019-2024

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostatakse mürataseme vähendamiseks ja selle mõju ohjamiseks. Tegevuskava koostatakse välisõhu strateegilise mürakaardi tulemuste alusel...

Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Selliseid alasid on hetkeseisuga Eestis 57 ja Rae vallas...

Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu saab taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks

Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Selliseid alasid on hetkeseisuga Eestis 57 ja Rae vallas...

Järvekülla, Leerimäe tänavale rajatava uue lasteaia nimekonkurssile esitatud nimeettepanekud on hääletamiseks kättesaadavad kuni 17. juunini. Avaliku hääletuse lõppedes valib komisjon uuele...

Lasteaia nimekonkurss

Järvekülla, Leerimäe tänavale rajatava uue lasteaia nimekonkurssile esitatud nimeettepanekud on hääletamiseks kättesaadavad kuni 17. juunini. Avaliku hääletuse lõppedes valib komisjon uuele...

Toetuse taotlemiseks võta ühendust kohaliku metsaühistuga või esita taotlus e-PRIAs.   Lisainfo ja metsaühistute kontaktid leiab erametsaportaalist www.eramets.ee . Küsimuste...

8. juunini saab küsida toetust valgustus- ja harvendusraiete tegemiseks noores metsas

Toetuse taotlemiseks võta ühendust kohaliku metsaühistuga või esita taotlus e-PRIAs.   Lisainfo ja metsaühistute kontaktid leiab erametsaportaalist www.eramets.ee . Küsimuste...

Seoes kerglliklustee ehitusega suletakse parempööre Tartu maanteelt Vana-Tartu maanteele kuupäevadel: 01.06.2018 ja 06.06.2018 Sulgemise ajutine liikluskorraldus ja ümbersõidu skeem:...

Parempööre Tartu maanteelt Vana-Tartu maanteele suletakse ajutiselt

Seoes kerglliklustee ehitusega suletakse parempööre Tartu maanteelt Vana-Tartu maanteele kuupäevadel: 01.06.2018 ja 06.06.2018 Sulgemise ajutine liikluskorraldus ja ümbersõidu skeem:...

Rae vallavolikogu 22.05.2018 istungil muudeti noorte spordi-ja huvitegevuse kuluhüvitise taotlemise tingimusi. Uue määruse järgi muutub toetuse taotlemine paljudele peredele nüüdsest lihtsamaks....

Muudatused noorte spordi - ja huvitegevuse kuluhüvitise taotlemisel

Rae vallavolikogu 22.05.2018 istungil muudeti noorte spordi-ja huvitegevuse kuluhüvitise taotlemise tingimusi. Uue määruse järgi muutub toetuse taotlemine paljudele peredele nüüdsest lihtsamaks....

Maanteeamet kuulutas eile välja hanke kauaoodatud Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehituseks. Ehitatav kergliiklustee koos valgustusega hakkab kulgema Raeküla tee, Graniidi tee ja Tartu maantee...

Vald koos Maanteeametiga otsib Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehitajat

Maanteeamet kuulutas eile välja hanke kauaoodatud Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehituseks. Ehitatav kergliiklustee koos valgustusega hakkab kulgema Raeküla tee, Graniidi tee ja Tartu maantee...

Täpsem info www.peatus.ee .
Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise...

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise...

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast  (kaasa arvatud) last ning kelle...

KredEx avab lasterikastele peredele suunatud kodutoetuse taotlusvooru

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast  (kaasa arvatud) last ning kelle...

Esmaspäeval 30.04.2018 on vallavalitsuse töötajatel kodukontori päev ja vastuvõttu ei toimu.   

Esmaspäeval 30.04.2018 vastuvõttu ei toimu

Esmaspäeval 30.04.2018 on vallavalitsuse töötajatel kodukontori päev ja vastuvõttu ei toimu.   

Iga laps peaks kasvama kodus, pere keskel. Paraku ei ole kõikidel lastel võimalust üles kasvada oma sünnivanemate juures. Sotsiaalkindlustusamet otsib täna aktiivselt neid peresid, kes...

Perekond on lapse kindlus

Iga laps peaks kasvama kodus, pere keskel. Paraku ei ole kõikidel lastel võimalust üles kasvada oma sünnivanemate juures. Sotsiaalkindlustusamet otsib täna aktiivselt neid peresid, kes...

Riigihalduse minister kuulutab programmi avatuks 09. aprillist 2018 ja taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega...

Hajaasustuse programm

Riigihalduse minister kuulutab programmi avatuks 09. aprillist 2018 ja taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 11