Jüri jäätmejaam

(Alustab tööd 2018 aasta lõpus)

Jüri jäätmejaam asub aadressil Traavi tn 5, Jüri alevik. Jäätmejaama valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 64 270 euroga.

Jüri jäätmejaamas hakatakse Rae valla elanikelt tasuta vastu võtma järgnevaid jäätmeliike:

 • biolagunevad aia- ning haljastusjäätmed 
 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
 • probleemtoodete jäätmed, pakendid
 • sõiduautode vanad rehvid, klaas (kuni 0,1 m3)
 • tekstiil (kuni  0,1 m3)
 • paber ja kartong
 • plastid
 • metall
 • suurjäätmed: puit, betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (kuni 1 m3)
 • olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid
 • ohtlikud jäätmed sh: värvi-, liimi-, laki ja lahustijäätmed (kuni 10 l)
 • vanaõli ja õlifiltrid, õlised pühkematerjalid (kuni 20 l)
 • päevavalgustuslambid ning muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kuni 2 kg)

Jüri jäätmejaamas Rae valla elanikelt tasu eest vastuvõetavad jäätmeliigid on:

 • eterniit  50 €/m3
 • klaas – 25 €/m3 koguse eest mis ületab 0,1 m3
 • tekstiil – 25 €/m3 koguse eest, mis ületab 0,1 m3
 • ehitus ja lammutusjäätmed – 25 €/m3
 • betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed – 10€/m3 koguse eest, mis ületab 1 m3.