Rae Vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel korteriomandid Vaida alevikus

18.06.18

Avalik enampakkumine korteriomandile Vaidas

Rae vallas Vaida alevikus asuv Hoidla tee 25-48 korteriomand (mõtteline osa kinnistust, kinnistusregistriosa nr 7605502; 668/30900, katastritunnus 65303:003:0117, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2824 m2 , reaalosana eluruum nr 48 üldpinnaga 66,80 m2).

Korter on 3-toaline, asub 5-kordse maja I korrusel, keskküte, vann, 2 rõdu, vajab remonti. Korter on asustamata. Enampakkumise alghind on 45 000 eurot.

Enampakkumise alghind ja tingimused Rae vallavalitsuse 12. juuni 2018 korralduses nr 770.

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /Hoidla tee 25-48/".

Pakkumiste

  • esitamise tähtaeg 29.06.2018 kell 10.00;
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Lisainformatsioon haldusjuht Marje Aho, tel. 605 6768 ja 5553 0881

Pähklimäe tee kinnistud

18.06.18

Avalik enampakkumine äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistute müügiks

Rae Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel Tallinn-Tartu maantee ääres asuvaid kohese ehitusõigusega äri- ja tootmismaa sihtotstarbega katastriüksusi alghinnaga 15 eur/m2. Äri- ja tootmismaade kinnistute suurus on 77,44 hektarit ning täisehituse protsent on 50%. 

Kinnistud asuvad Tallinna linna lähedal ja paiknevad Tallinn-Tartu mnt ja Tallinna ringtee ääres. Asukoht tagab hea juurdepääsetavuse ning pakub võimalusi logistilise  ühenduse loomiseks nii maantee-, vee-, kui ka lennutranspordi kasutamiseks. Tehnoparkide lähedus loob eeldused pikaajaliseks koostööks ja tagab piirkonna kiire  arengu edaspidiseks.

Avalikul enampakkumisel müüakse:

  • Pähklimäe tee 11 maaüksus, katastritunnus 65301:001:4078. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,0 hektarit;
  • Pähklimäe tee 13 maaüksus, katastritunnus 65301:001:4079. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,44 hektarit.

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks „Pakkumine – /maaüksuse nimi/". 

Pakkumiste

  • esitamise tähtaeg 29.06.2018 kell 10.00; 
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Täpsem info Rae vallavalitsuse 12. juuni 2018 korralduses nr 771.

Kinnistute paiknemise leiab SIIT

Pähklimäe tee 11 katastrijoonis

Pähklimäe tee 13 katastrijoonis

Lisainformatsioon abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 5129380, e-post priit.poldmae@rae.ee