Kui tegemist on juhtumiga, mis nõuab kiiret reageerimist ning politseinike sekkumist, kui on oht inimese elule ja tervisele, on kõige õigem helistada hädaabinumbrile 112.

Töö iseloomust tingituna võivad Rae valda teenindavad kohalikud politseiametnikud olla pidevas liikumises, seega tuleks nendega kohtumised eelnevalt kokku leppida või tulla vastuvõtuks määratud ajal konstaablipunkti aadressile Aruküla tee 9, Jüri alevik. Sissepääs asub hoone parklapoolses küljes, kus on olemas vastavad suunaviidad.

 

Piirkonnakonstaabel
Marten Ingel

Marten.Ingel@politsei.ee
Tel 612 4655

K 15.00-17.00

Aadressil Aruküla tee 9,

Jüri alevik

Noorsoopolitseinik
Rainer Väli

Rainer.Vali@politsei.ee
Tel 612 4671

K 15.00-17.00

Aadressil Aruküla tee 9, 

Jüri alevik

Kui on soov panustada oma kodukoha turvalisemaks muutumisesse, siis on võimalik liituda abipolitseinikega. Vaata täpsemalt www.abipolitseinik.ee või facebook.com/abipolitseinik.