Põhimäärus
Jens Vendel
Haridus: kõrgem - treeninguõpetus, spordijuhtimine 
Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi
605 6760
52 13 893
Marju Randlepp
Haridus: kõrgem - organisatsioonikäitumine (MA)
Planeerib ja korraldab haridusküsimusi, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust, teeb koostööd eralasteaedadega
605 6753
51 32 017
Kai Lasn
Haridus: keskharidus
Peab lasteaiajärjekorda, korraldab mudilasetoetuste maksmist ja koolidega seotud toetusi ning valla siseliinide tööd
605 6785
56 600 446
 
Merilin Sillard
(teenistussuhe peatatud)
 
 
Silva Reinpuu
605 6762
Referent
Haridus: kõrgem, riigiteadused
 
Korraldab spordi- ja huvitegevuse toetuste, ranitsatoetuse väljamaksmisi ja  tegeleb lasteaiatasu soodustuse andmise küsimustega ja menetleb lastehoiu teenuseid
silva.reinpuu(ät)rae.ee
Kristi Aru
Haridus: rakenduskõrgharidus - ärijuhtimine
Planeerib ja aitab kaasa kultuurisündmuste elluviimisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb info kogumise ja säilitamisega spordi, koduloo teemadel, korraldab turismi ja toetuste väljamaksmist MTÜ-dele
605 6752
52 25 478
Kädi Kuhlap
Haridus: kõrgem - rekreatsioonikorraldus (MA)
(Teenistussuhe peatatud)
Korraldab noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste väljamaksmise küsimustega
Ülle Parmas
Haridus: kõrgem - sotsiaaltöö
Korraldab sotsiaaltoetuste väljamaksmist, koostööd hoolekandeasutustega, abivahendite- ja parkimiskaartide väljastamist, täiskasvanute eestkostet, tegeleb Tallinna ühistranspordi soodustuseks väljastatavate tõenditega 3. alaealise lapsega peredele
605 6773
52 66 774
Teiri Jõõras
Sotsiaalhoolekande spetsialist
Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadus
Menetleb sotsiaal-, toimetuleku- ja peretoetusi ning koostab aruandeid.

6056774
teiri.jooras(ät)rae.ee

Maarja Kähr
Haridus: rakenduskõrgharidus - sotsiaaltöö
Tegeleb hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega eestkoste seadmisega, hoolduspere leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
555 22 569
605 6777
 
Ketlin Kirs
(teenistussuhe peatatud)
 
 
Kai Sinisalu 
Haridus: kõrgem - koolieelne pedagoogika ja psühholoogia
Tegeleb hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega eestkoste seadmisega, hoolduspere leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
55567476
605 6780
 
Mari-Liis Paekivi
Noorsootöö spetsialist
Haridus: kõrgharidus (sotsiaalteadused).
Korraldab noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste väljamaksmise küsimustega

5552 5478
mariliis.paekivi@rae.ee

 

Margit Umberg
Valla hoolekandetöötaja
Haridus: keskharidus

Aitab abivajajaid kodustes tegemistes
55583460
Raili Johanson
Haridus: keskharidus
Aitab oma piirkonna abivajajaid kodustes tegemistes
55583468