Lastelaagrid

Vähekindlustatud lastega peredele eraldab Harju Maavalitsus läbi Eesti Noorsootöö Keskuse lastelaagrites osalemiseks piiratud arvul soodustuusikuid.
Laagris osalemiseks esitatakse vallavalitsusele vabas vormis taotlus, milles näidatakse lapse nimi ja isikukood ning tuusiku vajaduse põhjendus.