Sotsiaaltoetused ja -teenused

 
Ühekordse toetuse taotlemine e-teeninduses  
 
Teenuste taotlemine e-teeninduses  
Üldhooldusteenuse taotlemine e-teeninduses  
Riiklike toetuste taotlemine    
— Toimetulekutoetuse taotlus  
— Vajaduspõhise peretoetuse taotlus  
— Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise taotlus  

 

Noorsootööga seonduv

Lastelaagri kuluhüvitise taotlemine e-teeninduses  
Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise avaldus (blankett koostamisel)    

 

Ettevõtlusega seotud avalduste vormid

Kõik kaubanduse, teeninduse ja majutustegevusega seotud taotluste vormid ja nende täitmise juhendid on saadaval majandustegevuse registri kodulehel - Majandustegevuse Register

 

Reklaamid

Rae vallas kuulub avalikkusele suunatud reklaam va enesereklaam, maksustamisele. Maksumääraks on sõltumata reklaami asukohast 12,78 eurot ruutmeeter ühes kalendrikuus.
Reklaamimaksu deklaratsioon
Reklaamimaksu kord
Kõikides reklaami puudutavates küsimustes pöörduda reklaamimaksuhaldur Jaan Dello poole tel 605 6788 või jaan.dello@rae.ee

 

Ehitamise ja planeerimisega seotud avaldused, protseduurid

Detailplaneeringu algatamise taotlus (lisada eskiis!)  
Ehitustegevusega seotud avalduste vormid: Ehitisregister

 

Lemmiklooma registreerimine

Jäätmevaldkonna avaldused

Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks   
Jäätmeõiend