Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

Hooldus määruse tähenduses on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamisel ja juhendamisel, söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel, abistamine hooldatava õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimingutes ja tehingutes, milles hooldatava teovõime ei ole piiratud. Hooldus sisaldab ka järelvalvet, st ohutuse tagamist inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

Rae vallavalitsuse 21. juuni 2016 määrus nr 7 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord"

Taotlus esitada info(ät)rae.ee

Kontakt:  Ülle Parmas 52 66 774 ylle.parmas(ät)rae.ee