2016 kevadkampaania

Anna ära tasuta! Kogumisring tuleb ohtlike jäätmete, vanade kodumasinate ja haljastusjäätmete äraveoks

 

Rae vald informeerib ohtlike jäätmete, vanade kodumasinate, haljastusjäätmete äraandmise võimalustest oma kodu juures ja tasuta.

 

Ohtlike jäätmete kogumisring

24. aprill toimub igakevadiseks traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete kogumisring. Kogumisringi käigus peatub ohtlike jäätmete furgoonveok järgnevates peatumispaikades:

09.00 - 09.30 PEETRI ALEVIKUS, Mõigu ja Heki tee ristmikul;

10.00 - 10.30  PEETRI ALEVIKUS, Mõigus, Kaabli tn garaažide ees;

11.00 - 11.30  ASSAKUL, Järve tee 4 ees;

12.00 - 12.30  LAGEDIL, Betooni tänava lõpus asuvate garaažide juures;

13.00 - 13.30  PAJUPEAL, AS-i Pakar töökoja sissekäigu ees;

14.00 - 14.30  PATIKAL, Patika kaupluse ees;

15.00 - 15.30  URVASTES, Urvaste bussipeatuse kõrval.

Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on: vanad ravimid, kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, säästupirnid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid, väikeakud ja akudega seadmed.

Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta.

Lisaks paiknevad Rae valla territooriumil püsivad ohtlike jäätmete konteinerid:

  • Järvekülas jäätmepunktis Turu tee 25. Jäätmepunkt on avatud iga päev kella 8st 20ni. Värav avaneb helistamisel (number on väraval).

  • Jüri alevikus Suve tn 7a. Konteineri avamine toimub eelnevalt ette helistades numbril 5656 2750 (Meelis)

  • Vaida alevikus Hoidla teel Hoidla tee 25 korterelamu vastas. Konteineri avamiseks tuleb eelnevalt ette helistada numbril 5645 6749 (Tiina) ja kokku leppida aeg, millal konteiner avatakse.

 

Vanade kodumasinate kogumiskampaania

 

Rae Vallavalitsus korraldab mai esimesel nädalal kodumajapidamises tekkinud elektroonikajäätmete (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA kogumiskampaania, aidates inimesi vanade külmkappide, televiisorite, pesumasinate, pliitide jms transpordil spetsiaalsetesse käitluskeskustesse.

Kuidas kogumiskampaania toimub?

        1) Helistage või kirjutage aprillikuu jooksul Rae Vallavalitsusse (tel 605 6781või 605 6750, kadri.raus@rae.ee või info@rae.ee) ja andke teada:

§  Ees- ja perenimi

§  Täpne aadress, kus elektroonikajäätmed asuvad

§  Kontakttelefon (teavitame Teid kogumisauto orienteeruvast saabumisajast)

§  Seadmete tüüp ja kogus  (nt külmik 1 tk, TV 1 tk jne)

2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse orienteeruvast kogumisauto Teie juurde saabumise ajast kogumispäeval.

        3) Kogumisauto tuleb elektroonikajäätmetele järele Teie juurde ning viib need spetsiaalsesse käitluskohta. Kodumasinad peab paigutama tänava äärde või aia taha. Korterelamutes peab kodumasinad tooma trepikodade ette, sest töölised kodumasinaid trepist alla ei transpordi.

 

Kogutakse kõiki elektriga töötavaid seadmeid, millel saba taga või patarei sees, sh ka päevavalguslampe ja akusid.

Külmutuskapi või televiisori üleandmisel tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav seade peab olema terve (terveks loetakse seadet, mis on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi nagu näiteks trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop jms). Elektroonikajäätmed ei pea olema töökorras. Samas ei tohi seadmed olla osadeks lammutatud jms.

Lisaks kogumisringile saab elektroonikat ära anda ka igapäevaselt. Selleks on paigutatud  MTÜ EES-Ringlus statsionaarse kogumispunkti Vaida alevikku ja Järveküla jäätmepunkti ning MTÜ Eesti Elektroonikaromu Jüri alevikku. Konteinerid asuvad nii Jüris, Järvekülas kui Vaidas ohtlike jäätmete konteineri kõrval. Info avamise kohta ja kontaktnumbrid on ära toodud käesolevas artiklis ohtlike jäätmete kogumisringi all.

 

Haljastusjäätmete kogumine

 

Tasuta haljastusjäätmete äraveoks Rae valla tiheasustusaladelt on võimalik registreerida kuni 22. aprillini.

Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune ja maksimaalse suurusega 100 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale ning anda asukohast teada helistades numbril 605 6781, 605 6750 või kirjutada kadri.raus@rae.ee või info@rae.ee. Teatada tuleb oma nimi, kontakttelefon, aadress ja kottide arv ning suurus. Kottide äravedu toimub 2 nädala jooksul alates 25. aprillist. Neid kilekotte, kus on näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede, ära ei viida.

Sõltuvalt ilmaoludest võib esineda muudatusi kuupäevades. Muudatustest teavitame jooksvalt Rae valla kodulehel.

Vanad rehvid

 

Vanarehve võetakse elanikelt TASUTA vastu esmaspäevast reedeni kell 9-18 aadressil Tartu mnt 119, Tallinn (OÜ Vianor) ja reedeti kell 10-16 Jüri alevikus Mõisa tee 5 (Rehvipunkt OÜ). Täiendavat infot teiste kogumiskohtade kohta saab MTÜ Eesti Rehviliit kodulehelt www.rehviliit.ee ja MTÜ Rehviringlus kodulehelt www.rehviringlus.ee.