Peetri kandi uus kool otsib väärikat nime

Uuele koolile või lasteaiale nime mõtlemine on tavapäraselt olnud ikka kogukonna ülesanne, kuid sel korral otsustas vallavalitsus lisaks elanike kaasamisele tööle rakendada ka tõelised oma ala eksperdid.

Selleks kuulutas vald välja konkursi Peetri kandi lasteaedade vanematele rühmadele, kellel on nüüd 20. novembrini aega pakkuda oma nägemus nii tulevase koolimaja väljanägemise kui ka selle nime osas. Piirkonna lasteaedade vanemad rühmad said ekspertideks valitud just seetõttu, et uus Järvekülla, Turu tee ja Kindluse tee vahelisele alale rajatav, kvaliteetset haridust pakkuv ja tervist edendavale ning sportlikule eluviisile rõhku panev põhikool, saab suure tõenäosusega olema ka paljude nende laste tulevane kodukool.

Alates 21. novembrist kuni 28. novembrini saab valla kodulehel ja Facebookis olema võimalik väikeste ekspertide lahendustele hääli anda ning kõige rohkem hääli saanud tervikvisiooni autor-rühmale on vallavalitsus pannud välja ka auhinna.

Kuigi vald ei kahtle meie väikeste ekspertide töö tulemuslikkuses on lisaks oodatud ka kõikide teiste vallaelanike pakkumised uue koolimaja nime osas. Kui väikesed eksperdid ei ole juba ette jõudnud ja sama nime pakkunud, siis lähevad rahvahääletusele ka elanike pakutud originaalsed nimevariandid ja lõpliku valiku tegeva komisjoni lauale viiakse kokku 5 enim hääli saanud nimepakkumist. Seega, ootame ka teie mõtteid Peetri kandi uue kooli võimaliku nime osas hiljemalt 20. novembriks aadressile sonumid@rae.ee

 

PEETRI KANDI UUE KOOLI PROJEKTEERIMISHANGE ON ÜLEVAL

Tänasest alates on riigihangete registris üleval avatud hankemenetlusega riigihange Peetri kanti uue põhikooli peaprojekteerimiseks. Planeeritav, nelja paralleeliga 864-kohaline uus Peetri kandi kool, on valla järjekorras kuues kool. Neist viimane, hetkel planeeritava kooli vahetus läheduses asuv Järveküla kool, sai valmis vaid 2 aastat tagasi.

Peetris elab täna ligi pool Rae valla elanikest

Vallavanema Mart Võrklaeva sõnul näitab rahvastikuprognoos valla põhjapiirkonnas elanikkonna ja just laste arvu üha kiirenevat kasvu. Seetõttu tuleb vallal juba täna uue kooli planeerimisega alustada, et maja saaks valmis õigel ajal ja ei tekiks koolikohtade nappust. 

„Peetri kandis elab täna peaaegu pool Rae valla elanikest, kelle seast paljud on just noored lastega või lapsi planeerivad pered. Seega on piirkonna elanike jaoks kõige olulisemad just kvaliteetne haridus, sportimis ja vaba aja veetmise võimalused ning just seda üritame ka pakkuda. Kui kõik sujub plaani päraselt oleks soov ehitama hakata 2019. aasta lõpus ja uus ning moodne koolimaja võiks lapsi tervitada juba esimesel septembril 2020,“ oli vallavanem optimistlik.

Kool pakub hariduse kõrval võimalusi ka kogukonnale

Vallavanema sõnul laiendab uus hariduskompleks koolikohtade juurde loomise kõrval oluliselt ka piirkonna sportimisvõimalusi.  „Koolimajale lisaks oleme ette näinud spordikompleksi projekteerimise. Soov on rajada kaua oodatud jalgpalliväljak, koos selle kohale kavandatava pneumohalliga, jõusaal, suur  spordisaal ja väiksemad saalid, mis kõik oleks valmis teenindama ka kogukonna järjest kasvavaid vajadusi,“ rääkis Võrklaev.

Uus kool kerkib plaanide kohaselt Järvekülla, Turu tee ja Kindluse tee vahelisele alale, mille vahetusse lähedusse on vald hetkel ehitamas ka Järveküla lasteaeda.  Avatud hankemenetlusega riigihange „Peetri kandi põhikooli peaprojekteerimine“ on riigihangete registrist leitav viitenumbriga 201671 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.11.2018. 

VALLAVALITSUS ANDIS KORRALDUSE KUULUTADA VÄLJA HANGE PEETRI KANDI UUE 864-KOHALISE PÕHIKOOLI PROJEKTEERIMISEKS

5. oktoobri istungil võttis vallavalitsus vastu korralduse avatud hankemenetlusega riigihanke „Peetri kandi põhikooli peaprojekteerimine“ välja kuulutamiseks. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, alustatakse ehitustöödega 2019. aasta sügisel ja valla kõige uuem koolimaja oleks valmis lapsi tervitama esimesel septembril 2020.

Peetri kandi uus kool tuleb 864-kohaline nelja paralleeliga põhikool, mille õpikeskkonna planeerimisel ja kujundamisel võetakse arvesse meie eelnevate koolide (Järveküla, Vaida ja JG juurdeehitus) projekteerimise ja ehitamise parimad kogemused. Uue kooli kontseptsiooni väljatöötamine saab toimuma koostöös valitava direktoriga, kelle leidmiseks kuulutatakse konkurss välja juba lähiajal.

„Sedavõrd mahuka projekti puhul, mis puudutab väga paljusid inimesi, on elanike suur huvi mõistetav.  Täna ei ole meil paljudele küsimustele, nagu näiteks kooli nimi või direktor, veel vastuseid, aga tahame olla algusest peale avatud, panna rõhku teavitusele ja kaasata kogukonda,“ ütles vallavanem Mart Võrklaev.  

 Vallavanema sõnul laiendab uus hariduskompleks koolikohtade juurde loomise kõrval oluliselt piirkonna sportimisvõimalusi.  „Koolimajale lisaks oleme ette näinud spordikompleksi projekteerimise, kuhu muu hulgas on soov rajada kaua oodatud jalgpalliväljaku koos selle kohale kavandatava pneumohalliga,“ rääkis Võrklaev. Lisaks jõusaal, Jüri pallihalli laadne spordisaal ja väiksemad saalid, mis kõik on valmis teenindama kogukonna järjest kasvavaid vajadusi.

 Uus kool kerkib plaanide kohaselt Järvekülla, Turu tee ja Kindluse tee vahelisele alale. Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneering on algatatud 03.07.2018 korraldusega number 898. Arendajaga, kes on detailplaneeringu tellija, on vallal sõlmitud eelkokkulepe kooli ehitamiseks vajaliku ca 5 ha maa omandamiseks.

Показывается результатов: 3.