Ringi kinnistu

02.11.18

Põllumajandusmaa rendile andmine kirjalikul enampakkumisel.

Rae Vallavalitsus annab avaliku enampakkumise korras rendile Rae vallas Aaviku külas asuva Ringi maaüksuse katastritunnusega 65302:001:0009. Kinnistu üldpind  on 87,4 ha ja rendile antava maa pindala on 52 ha. Pakkumise alghinnaks on 80 eurot iga rendile antava hektari eest aastas. Maa aasta renditasu alghind on 4160 eurot.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks „Põllumajandusmaa rendi pakkumine".

Pakkumiste

Täpsem info Rae vallavalitsuse 

Ringi kinnistu plaan.pdf

Lisainformatsioon abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 5129380, e-post priit.poldmae@rae.ee

Põllumehe maaüksus

01.11.18

Avalik enampakkumine 100% ärimaa sihtotstarbega kinnistu müügiks.

Rae Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel Rae vallas Kurna külas asuva Põllumehe maaüksuse katastritunnusega 65301:001:3130. Kinnistu suurus on 12,74 ha ja enampakkumise alghinnaks on 12 eurot/m2 .

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks „Pakkumine – Põllumehe maaüksus".

Pakkumiste

  • esitamise tähtaeg 23.11.2018 kell 10.00;
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Täpsem info Rae vallavalitsuse 30. oktoober 2018 korralduses nr 1442.

Põllumehe katastriüksuse plaan.pdf

Lisainformatsioon abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 5129380, e-post priit.poldmae@rae.ee

Автор: KERTU LAADOGA

Pähklimäe tee kinnistud

01.11.18

Avalik enampakkumine äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistute müügiks

Rae Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel Tallinn-Tartu maantee ääres asuvaid kohese ehitusõigusega äri- ja tootmismaa sihtotstarbega katastriüksusi alghinnaga 15 eur/m2. Äri- ja tootmismaade kinnistute suurus on 77,44 hektarit ning täisehituse protsent on 50%. 

Kinnistud asuvad Tallinna linna lähedal ja paiknevad Tallinn-Tartu mnt ja Tallinna ringtee ääres. Asukoht tagab hea juurdepääsetavuse ning pakub võimalusi logistilise  ühenduse loomiseks nii maantee-, vee-, kui ka lennutranspordi kasutamiseks. Tehnoparkide lähedus loob eeldused pikaajaliseks koostööks ja tagab piirkonna kiire  arengu edaspidiseks.

Avalikul enampakkumisel müüakse:

  • Pähklimäe tee 11 maaüksus, katastritunnus 65301:001:4078. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,0 hektarit;
  • Pähklimäe tee 13 maaüksus, katastritunnus 65301:001:4079. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,44 hektarit.

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks „Pakkumine – /maaüksuse nimi/". 

Pakkumiste

  • esitamise tähtaeg 23.11.2018 kell 10.00; 
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Täpsem info Rae vallavalitsuse 30. oktoober 2018 korralduses nr 1446. 

Kinnistute paiknemise leiab SIIT

Pähklimäe tee 11 katastrijoonis

Pähklimäe tee 13 katastrijoonis

Lisainformatsioon abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 5129380, e-post priit.poldmae@rae.ee

Rae Vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel korteriomandid Vaida alevikus

12.11.18

Avalik enampakkumine korteriomandile Vaidas

Rae vallas Vaida alevikus asuv Hoidla tee 25-48 korteriomand (mõtteline osa kinnistust, kinnistusregistriosa nr 7605502; 668/30900, katastritunnus 65303:003:0117, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2824 m2 , reaalosana eluruum nr 48 üldpinnaga 66,80 m2).

Korter on 3-toaline, asub 5-kordse maja I korrusel, keskküte, vann, 2 rõdu, vajab remonti. Korter on asustamata. Enampakkumise alghind on 39 900 eurot.

Enampakkumise alghind ja tingimused on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 06. novembri 2018 korraldusega nr 1464.

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /Hoidla tee 25-48/".

Pakkumiste

  • esitamise tähtaeg 07.12.2018 kell 10.00;
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Lisainformatsioon haldusjuht Marje Aho, tel. 605 6768 ja 5553 0881