Rae vald müüb elamukinnistud Jüri keskusala lähedal

12.07.17

Avalik enampakkumine elamukinnistutele Jüri keskusala lähedal

Rae vald müüb Jüri aleviku keskuse lähedal looduslikult kaunis kohas ehitusõigusega elamukinnistuid, kuhu on võimalik rajada korterelamuid ja ridaelamuid. Tegemist on ca 8,5 ha suuruse arendusalaga, mis on üks viimaseid Jüri keskusala lähedal asuvatest.

Elamukvartali planeering asub Ülase ja Teeääre kinnistutel Aaviku tee ääres. Ümbruskonnas on välja ehitatud korralikud kergliiklusteed.

Planeeringu alast põhja suunas jääb ca 600 meetri kaugusele Jüri Gümnaasium koos spordihoone ja raamatukoguga. Ühe kilomeetri raadiusesse jäävad Õie, Taaramäe, Võsukese lasteaiad ning aastaringselt kasutatavad Jüri terviserajad. Jüri alevikus asuvad Rae vallavalitus, Rae kultuurikeskus, politsei, toidukauplused ja apteegid ja aleviku ja Tallinna vahel on regulaarne ja toimiv ühistranspordiühendus.

Planeering näeb elamukvartalisse ette 14 ehitusõigusega elamumaa krunti, millele on juurdepääs Võsa tänavalt ja Aaviku teelt.

Tehnovõrkudest on planeeritud alale vee- ja kanalisatsioonitorustik, sidevõrgu kaablid, soojatorustik, madalpingekaabel ja kõrge- ja keskpingekaabel ja -õhuliin.

Rajatavad hooned peavad moodustama visuaalselt ühtse arhitektuurse ansambli, sobitudes looduslikku keskkonda. Kandvaks ideeks hoonestuse rajamisel peab olema visuaalselt madalam, kergem ja õhulisem, rohke puidukasutusega arhitektuurikäsitlus ja hoonestusviis.

Enampakkumise alghind ja tingimused: Rae vallavalitsuse 11. juuli 2017 korralduses nr 990

Ülase kinnistu Ülase kinnistu maaüksuste võõrandamine avalikul enampakkumisel"

 

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /Ülase maaüksused/". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 04.08.2017 kell 10.00. Pakkumiste avamine samal päeval kell 10.15.

Ülase elamukvartali 3D joonis 

Katastrijoonised 

Lisainformatsioon abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 5129380, e-post priit.poldmae@rae.ee

 

Автор: SIGNE HEIBERG

Pähklimäe tee kinnistud

12.07.17

Avalik enampakkumine äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistute müügiks

Rae Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel Tallinn-Tartu maantee ääres asuvaid kohese ehitusõigusega äri- ja tootmismaa sihtotstarbega katastriüksusi alghinnaga 15 eur/m2. Äri- ja tootmismaade kinnistute suurus on 7- 7,44 hektarit ning täisehituse protsent on 50%. 

Kinnistud asuvad Tallinna linna lähedal ja paiknevad Tallinn-Tartu mnt ja Tallinna ringtee ääres. Asukoht tagab hea juurdepääsetavuse ning pakub võimalusi logistilise  ühenduse loomiseks nii maantee-, vee-, kui ka lennutranspordi kasutamiseks. Tehnoparkide lähedus loob eeldused pikaajaliseks koostööks ja tagab piirkonna kiire  arengu edaspidiseks.

Avalikul enampakkumisel müüakse:

- Pähklimäe tee 11 maaüksus, katastritunnus 65301:001:4078. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,0 hektarit;

- Pähklimäe tee 13 maaüksus, katastritunnus 65301:001:4079. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,44 hektarit.

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /maaüksuse nimi/". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.08.2017 kell 10.00. Pakkumiste avamine samal päeval kell 10.15.

Täpsem info Rae vallavalitsuse 11.juuli 2017 korralduses nr 809 Pähklimäe tee 11 ja 13 maaüksuste võõrandamine avalikul enampakkumisel" 

Kinnistute paiknemise leiab SIIT

Pähklimäe tee 11 katastrijoonis

Pähklimäe tee 13 katastrijoonis

Lisainformatsioon abiallavanem Priit Põldmäe, mobiil 5129380, e-post priit.poldmae@rae.ee

Автор: SIGNE HEIBERG
12.07.17

Jüri Tervisekeskusesse otsitakse rentnikku

Kirjaliku avaliku enampakkumise korras antakse üürile 110 m2 suuruste mitteeluruumide pind Jüri Tervisekeskuse hoone esimesel korrusel.

Korraldada avalik kirjalik enampakkumine Jüri Tervisekeskuse hoone (Aruküla tee 25, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa) esimesel korrusel asuvate 110 m2 suuruste mitteeluruumide üürile andmiseks.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 28.07.2017 kella 10.00

Vallavalitsuse korraldus 11. juuli 2017 nr 991

Lisainformatsioon Marje Aho

haldusjuht

Tel: 605 6768; 55530881

marje.aho@rae.ee

Автор: SIGNE HEIBERG