Rae vald müüb elamukinnistud Jüri keskusala lähedal

26.06.17

Avalik enampakkumine elamukinnistutele Jüri keskusala lähedal

Rae vald müüb Jüri aleviku keskuse lähedal looduslikult kaunis kohas ehitusõigusega elamukinnistuid, kuhu on võimalik rajada korterelamuid ja ridaelamuid. Tegemist on ca 8,5 ha suuruse arendusalaga, mis on üks viimaseid Jüri keskusala lähedal asuvatest.

Elamukvartali planeering asub Ülase ja Teeääre kinnistutel Aaviku tee ääres. Ümbruskonnas on välja ehitatud korralikud kergliiklusteed.

Planeeringu alast põhja suunas jääb ca 600 meetri kaugusele Jüri Gümnaasium koos spordihoone ja raamatukoguga. Ühe kilomeetri raadiusesse jäävad Õie, Taaramäe, Võsukese lasteaiad ning aastaringselt kasutatavad Jüri terviserajad. Jüri alevikus asuvad Rae vallavalitus, Rae kultuurikeskus, politsei, toidukauplused ja apteegid ja aleviku ja Tallinna vahel on regulaarne ja toimiv ühistranspordiühendus.

Planeering näeb elamukvartalisse ette 14 ehitusõigusega elamumaa krunti, millele on juurdepääs Võsa tänavalt ja Aaviku teelt.

Tehnovõrkudest on planeeritud alale vee- ja kanalisatsioonitorustik, sidevõrgu kaablid, soojatorustik, madalpingekaabel ja kõrge- ja keskpingekaabel ja -õhuliin.

Rajatavad hooned peavad moodustama visuaalselt ühtse arhitektuurse ansambli, sobitudes looduslikku keskkonda. Kandvaks ideeks hoonestuse rajamisel peab olema visuaalselt madalam, kergem ja õhulisem, rohke puidukasutusega arhitektuurikäsitlus ja hoonestusviis.

Enampakkumise alghind ja tingimused: Vallavalitsuse korraldus 16. mai 2017 nr 642

Ülase elamukvartali 3D joonis 

Lisainformatsioon abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 5129380, e-post priit.poldmae@rae.ee

 

Автор: URMAS ALAS

Pähklimäe tee kinnistud

26.06.17

Avalik enampakkumine äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistute müügiks

Rae Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel Tallinn-Tartu maantee ääres asuvaid kohese ehitusõigusega äri- ja tootmismaa sihtotstarbega katastriüksusi alghinnaga 15 eur/m2. Äri- ja tootmismaade kinnistute suurus on 7- 7,44 hektarit ning täisehituse protsent on 50%. 

Kinnistud asuvad Tallinna linna lähedal ja paiknevad Tallinn-Tartu mnt ja Tallinna ringtee ääres. Asukoht tagab hea juurdepääsetavuse ning pakub võimalusi logistilise  ühenduse loomiseks nii maantee-, vee-, kui ka lennutranspordi kasutamiseks. Tehnoparkide lähedus loob eeldused pikaajaliseks koostööks ja tagab piirkonna kiire  arengu edaspidiseks.

Avalikul enampakkumisel müüakse:

- Pähklimäe tee 11 maaüksus, katastritunnus 65301:001:4078. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,0 hektarit;

- Pähklimäe tee 13 maaüksus, katastritunnus 65301:001:4079. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,44 hektarit.

Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 09.06.2017 kell 10.00. Kinnistute paiknemise leiab SIIT

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda Vallavalitsuse korraldus nr 661

Lisainformatsioon abiallavanem Priit Põldmäe, mobiil 5129380, e-post priit.poldmae@rae.ee

Автор: URMAS ALAS

Rae vallavalitsus võõrandab avalikul enampakkumisel Kurna küla kinnistuid

Rae vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel kolm Kurna küla kinnistut.
  1. Kinnistu Õlleköögi tee 20, kinnistusregistriosa number 14648902, katastritunnus 65301:001:3402, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 2683 m2. Alghind  69 300 € ei sisalda kommunikatsioonide väljaehitamist, liitumistasusid jms kulusid ning need tuleb ostjal tagada ja tasuda ise.
  2. Kinnistu Tuuleveski tee 2, kinnistusregistriosa number 13060702, katastritunnus 65301:001:2814, sihtotstarve ärimaa 50%, tootmismaa 50%, pindala 9916 m2, alghind 210 000 €.
  3. Kinnistu Tuuleveski tee 4, kinnistusregistriosa number 13060802, katastritunnus 65301:001:2815, sihtotstarve ärimaa 50%, tootmismaa 50%, pindala 5363 m2, alghind 120 000 €.

Enampakkumise osalustasu on 30 € ei tagastata. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /maaüksuse nimi/". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 30.06.2017 kell 10.00 ja pakkumised avatakse samal päeval kell 10.15.

 

 

Täpsem info Rae vallavalitsuse 13.juuni 2017 korraluses nr 801 (digitaalselt allkirjastatud)

Rae vallavalitsus maaüksused Pähklimäe teel

26.06.17

Rae vallavalitsus võõrandab avalikul enampakkumisel kaks kinnistut Pähklimäe teel.

  1. Maaüksus Pähklimäe tee 11, katastritunnus 65301:001:4078. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,0 hektarit;
  2. Pähklimäe tee 13 maaüksus, katastritunnus 65301:001:4079. Maaüksuse katastripiirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil, sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% tootmismaa, suurus 7,44 hektarit.

Mõlema maaüksuse alghind on 15 €/m2.

Pähkilmäe tee 13 maaüksuse müügi ruutmeetri alghind ei sisalda kommunikatsioonide ja juurdepääsuteede väljaehitamist, liitumistasusid jms kulusid ning need tuleb ostjal tagada ja tasuda ise.

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /maaüksuse nimi/". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.07.2017 kell 10.00. Pakkumiste avamine samal päeval kell 10.15.

Täpsem info Rae vallavalitsuse 20. juuni 2017 korralduses nr 809 „Pähklimäe tee 11 ja 13 maaüksuste võõrandamine avalikul enampakkumisel" (Digitaalselt allkirjastatud)

Автор: URMAS ALAS

Rae vallavalitsus võõrandab Ülase kinnistu

26.06.17
Rae vallavalitsus võõrandab avalikul enampakkumisel järgmised Rae vallas Jüri alevikus asuvad maaüksused Lehe tn 1, 3, 5, 7, 9 ja Õie tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Maaüksused võõrandatakse koos tervikuna ja avaliku enampakkumise alghind on 1 130 000 (üks miljon ükssada kolmkümmend tuhat) eurot. 
Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /Ülase maaüksused/". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 07.07.2017 kell 10.00. Pakkumiste avamine samal päeval kell 10.15.
 
Täpsem info Rae vallavalitsuse 20. juuni 2017 korralduses nr 808 „Ülase kinnistu maaüksuste võõrandamine avalikul enampakkumisel" (allkirjastatud digitaalselt)
Автор: URMAS ALAS