Haridus- ja sotsiaalamet

Põhimäärus
Jens Vendel
Haridus: kõrgem - treeninguõpetus, spordijuhtimine 
Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi
605 6760
52 13 893
Marju Randlepp
Haridus: kõrgem - organisatsioonikäitumine (MA)
Planeerib ja korraldab haridusküsimusi, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust, teeb koostööd eralasteaedadega
605 6753
51 32 017
Kai Lasn
Haridus: keskharidus
Peab lasteaiajärjekorda, korraldab mudilasetoetuste maksmist ja koolidega seotud toetusi ning valla siseliinide tööd
605 6785
56 600 446
 
Merilin Sillard
605 6762
Referent
Korraldab spordi- ja huvitegevuse toetuste, ranitsatoetuse väljamaksmisi ja  tegeleb lasteaiatasu soodustuse andmise küsimustega ja menetleb lastehoiu teenuseid
Kristi Aru
Haridus: rakenduskõrgharidus - ärijuhtimine
Planeerib ja aitab kaasa kultuurisündmuste elluviimisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb info kogumise ja säilitamisega spordi, koduloo teemadel, korraldab turismi ja toetuste väljamaksmist MTÜ-dele
605 6752
52 25 478
Kädi Kuhlap
Haridus: kõrgem - rekreatsioonikorraldus (MA)
(Teenistussuhe peatatud)
Korraldab noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste väljamaksmise küsimustega
 
Mari-Liis Paekivi
Noorsootöö spetsialist
Haridus: kõrgharidus (sotsiaalteadused).
Korraldab noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste väljamaksmise küsimustega

5552 5478
mariliis.paekivi@rae.ee

Ülle Parmas
Haridus: kõrgem - sotsiaaltöö
Korraldab sotsiaaltoetuste väljamaksmist, koostööd hoolekandeasutustega, abivahendite- ja parkimiskaartide väljastamist, täiskasvanute eestkostet, tegeleb Tallinna ühistranspordi soodustuseks väljastatavate tõenditega 3. alaealise lapsega peredele
605 6773
52 66 774
Teiri Jõõras
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist 
Haridus: kõrgharidus(MA), sotsiaalteadus
Menetleb sotsiaal-, toimetuleku- ja peretoetusi ning koostab aruandeid.

6056774
teiri.jooras(ät)rae.ee

 

Hannely Paloson
Lastekaitsespetsialist
Haridus: kõrgem - lastekaitse (MA)

556 07902
hannely.paloson(ät)rae.ee

Tegeleb hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega eestkoste seadmisega, hoolduspere leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
Kai Sinisalu 
Haridus: kõrgem - koolieelne pedagoogika ja psühholoogia
Tegeleb hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega eestkoste seadmisega, hoolduspere leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
55567476
605 6780
 

Tiina Mander
Lastekaitse tugiisik
Haridus: kesk

tiina.mander(ät)rae.ee
 

 
 

Margit Umberg
Valla hoolekandetöötaja
Haridus: keskharidus

Aitab abivajajaid kodustes tegemistes
55583460
Raili Johanson
Haridus: keskharidus
Aitab oma piirkonna abivajajaid kodustes tegemistes
55583468