Majandusamet

Põhimäärus
Madis Sarik
Haridus: kõrgem - üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse õpetaja
Koordineerib valla majandusameti valdkonna tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ning valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6789
55 515 701
 
Hannes Raimets
Haridus: keskeri – tarkvaraarendus
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT alast tegevust
Urmas Alas
Haridus: kõrgem - matemaatika ja füüsika
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT alast tegevust
Ain Puna
Haridus: keskharidus
Korraldab teede ja tänavavalgustuse ehitust ja hooldust
605 6779
50 41 659
Meelis Laid
Korraldab mänguväljakute, terviseradade hooldust
 
Marje Aho
Kinnisvara haldusjuht korraldab ja koordineerib valla ja allasutuste hoonete haldamist ja hooldamist.
605 6768 ja 55530881
 
Raimo Viilup
  1. Vallale kuuluvate hoonete tehniliste süsteemi korrashoiu tagamine; tehnosüsteemide hoolduslepingute ja päevikute täitmise kontroll. 

605 6768 ja 55530881
 
 
Haridus: 
Eluasemekomisjoni toimingud, tegeleb üürnikega, üürilepingute vormistamine ja üüriarvete koostamine.
605 6768 ja 55 546 427
 
 
Andres Seepter
Haridus: kõrgem - treener-õpetaja, maastikuehitus
Hooldab kalmistuid
55 510 622
 
Meelis Antonov
Heakorratöötaja
 
 
 
Tiina Rand
Heakorratöötaja
 
 
 
Tiina Vihul
 
 
 
Tõnu Ringo
Heakorratöötaja
 
 
 
Viktor Robach
 
 
 
Külli Nigul
 
 
 
Andres Varem
 
55 517 365