Perekonnanime muutmine

Alaealise perekonnanime muudetakse juhtudel, kui lapsega koos elav vanem on muutnud oma perekonnanime.
Alaealise perekonnanime muudetakse Rae Vallavalitsuse korraldusega.
 
Lapsevanemal tuleb esitada Rae Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  • avaldus (täidetakse haridus- ja sotsiaalametis)
  • lapse bioloogilise isa või ema nõusolek või surmatunnistus
  • vähemalt 10-aastase lapse kirjalik nõusolek
  • lapsevanema pass perekonnanime muutmist tõendav dokument (abielutunnistus, abielulahutuse tunnistus, kohtuotsus, perekonnanime muutmise tunnistus)
  • lapse sünnitunnistus või isikut tõendav dokument
  • elukohatõend selle kohta, et alaealine ja lapsevanem elavad ühisel elamispinnal

Nimeseadus
Perekonnaseisutoimingute seadus
Rahvastikuregistri seadus