Riigi rahastatav lapsehoiuteenus

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel, et:

  1. raske või sügava puudega lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
  2. lapse hooldamine ei ole tagatud teiste sotsiaalteenustega;
  3. laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Riigi rahastatavat lapsehoiuteenust on õigus taotleda raske või sügava puudega lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald.

Rae Vallavolikogu määrus 15.märts 2016 nr 46 „Riigi rahastatava lapsehoiu osutamise tingimused ja korraldamine ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord"

Taotlusvorm

Rae Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistide kontaktid:

605 6777 või 55 522 569- Maarja Kähr, maarja.kahr@rae.ee

605 6780 või 55 567 476- Kai Sinisalu, kai.sinisalu@rae.ee