Rae Sõnumid

Rae Sõnumite väljaandmisest:

Rae vallavalitsuse ametlik väljaanne Rae Sõnumid avaldab materjalid, mis on kooskõlas kehtestatud volikogu määrusega. Autorilugude puhul on väljaandjal õigus kontrollida faktitäpsust. Väljaandja ei võta vastu materjale, mis õhutavad vaenu, rassismi, halvustavad erapoolikult väljaandjat, kodanike sugu, religioosset või poliitilist kuuluvust.