Registreeri end koduvalda

Koduomanikud saavad maamaksuvabastuse
Lähtudes 2013. a 1. jaanuarist kehtima hakanud „Maamaksuseaduse" muutmise seadusest vabastatakse koduomanikud maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse ning hajaasustuses kuni 2 ha  suuruse maa osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ja on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse Maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel järgmine kord seisuga 1. jaanuar 2018.
 
 
Toetused ja soodustused vallaelanikele
Iga omavalitsus pakub oma elanikele toetusi ja erinevaid soodustusi, kuid et neid taotleda on vaja sissekirjutust sellesse omavalitsusse, kus toetust taotletakse. Kui olete Rae valla elanik, avaneb võimalus taotleda Rae vallavalitsuselt mitmesuguseid toetusi ja soodustusi.
 
Aita oma kodukoht paremaks muuta
Füüsilise isiku tulumaksuga maksustatavast tulust laekub vallale 11,6%. Tulumaks ongi valla eelarve peamine sissetulekuallikas. Elanike maksutulu eest saame arendada üldist heaolu, parandada ning ehitada uusi sõidu- ja kergliiklusteid, luua juurde kooli- ja lasteaiakohti, korrastada külakeskusi, ehitada tervise -ja noortekeskusi ja terviseradasid. 
 
„Rae vald on läbi viimase aastakümne olnud üks Eesti kiiremini arenevaid piirkondi, aga meil saaks veel paremini minna, kui kõik reaalselt Rae vallas elavad inimesed ennast ka oma koju registreerivad ja seeläbi koduvalla arengule kaasa aitavad," ütles vallavanem Mart Võrklaev.
 
Kuidas  kontrollida oma elukohaaadressi ja esitada elukohateadet omavalitsusele
Elukohaandmete kontrollimiseks rahvastikuregistris on võimalus pöörduda Rae vallavalitsuse registripidaja poole või sisenedes ID kaart kasutades kodanikuportaali www.eesti.ee, kus saate esitada päringu enda andmete kohta.
Elukohateate esitamiseks saab kasutada samuti kodanikuportaali www.eesti.ee. Lisaks on võimalik elukohateadet esitada otse omavalitsusele ja selleks on Rae vallas kaks võimalust. Üks variantidest on välja printida elukohateate blankett valla koduleheküljelt ning saata see täidetult ning allkirjastatult koos dokumendi koopiaga aadressile info@rae.ee või tuua teade ise vallavalitsuse registripidajale. Vallamajja tulles peab olema kaasas isikut tõendav dokument. Teine varinat on allkirjastada elukohateade digitaalselt ja saata see aadressile info@rae.ee.
 
Rae vallavalitsuses saab end oma koduvalda sisse kirjutada esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval kell 8.00 - 17.00, kolmapäeval kell 8.00 - 18.00, lõuna kell 13.00 - 14.00. Reedeti on kantselei avatud 8.00 - 14.00.
 
Registripidaja kontakt on 6056756, merike.liiv(ät)rae.ee