Riiklikud sotsiaaltoetused

Toimetulekutoetus

Täpsem info toimetulekutoetuse kohta asub SIIN

 

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel asuvad SIIN

Taotlus esitada info@rae.ee

Kontakt:  Teiri Jõõras tel. 53323087  teiri.jooras@rae.ee

 

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Täpsem info vajaduspõhise peretoetuse kohta  asub SIIN

Erivajadustega lastele tugiteenuste osutamisest 2016-2017

Projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine" Harjumaa teenusepakkuja kontaktid.

Harjumaa kontaktisik erivajadustega lastele tugiteenuste taotlemisel  on Marilin Lindre

marilin.lindre@sotsiaalkindlustusamet.ee

+372 640 8102 / 5326 9845

Endla 8 / 15092 Tallinn / Eesti. Sotsiaalkindlustusamet

www.sotsiaalkindlustusamet.ee