Teehooldus

 

Rae vallale kuuluvaid teid ja tänavaid hooldab aastaringselt ajavahemikul

01.08.2016 – 30.06.2021 OÜ ÜLE. 24h reageeriva telefoni number on 55580240 ja e-post on hoole@yle.ee

Vaata gis.rae.ee kaardilt, millised on Rae vallale kuuluvad teed 2011. aasta seisu järgi, mille hooldust teostab OÜ ÜLE.

Kuidas vaadata, millised on valla hooldatavad teed?

Sisesta aadress http://gis.rae.ee/  ja vali "Teeregistri" moodul, mille abil saab vaadata kõiki valla teid kuuluvuse alusel. Samuti saab vaadata teid nende liigi, katte ja kasutuse alusel ning uurida teede suvist  ja talvist seisundit. 

Saamaks teada, millised on Rae valla hooldatavad teed, lisa linnuke kasti "KOV hooldada". Lisaks saad täiendada otsingut "Rae valla inventariseeritud teed" alt.

Riigimaanteede hoolduse kohta saab küsida infot: 
Ööpäevaringne kontaktnumber on 1510 (mobiililt helistajale tasuta), 614 0500 (lauatelefon tavatariifiga), e-post: teeinfo@mnt.ee

Kas teadsid, et talvisel ajal tehakse teehooldust seisunditasemete järgi, mis jagunevad nelja kategooriasse:

Seisunditase „4" hooldust tehakse kiirteedele ja eriti suure liikluskoormusega kohtades. 

Seisunditasemel „3" nõuete järgi hooldatakse enamalt jaolt põhimaanteid, mille pind peab olema talvel stabiilsetes ilmaoludes lume- ja jäävaba. Kui sajab lund, tuiskab või sajab jäidet, on teehooldajale antud nn hooldustsükli aeg, mille jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu või libeduse teket tee nõutud seisundisse viia.

Seisunditasemel „2" tehakse regulaarset libedustõrjet, kuid eesmärgiks ei ole sõidujälgede lume- ja jäävaba hoidmine. Sellel seisunditasemel hoitakse enamuses tugimaanteid ning osa suure liiklusega kõrvalmaanteid. 

Seisunditasemel „1" piirdub talihooldus tavaoludes vaid lumetõrje tegemisega, libedustõrjet tehakse vaid ohtlikes kohtades.

Rae valla teeregistris olevaid teid hooldatakse enamasti seisunditaseme „ 2" järgi.