28.03.17

Rae Vallavalitsuse majandusosakond võtab tööle

spetsialisti

Kes korraldab munitsipaalvara haldamisega, hooldamisega  ja eluasemekomisjoniga seotud dokumendihaldust.

Halduse spetsialist on kursis kehtivate avalikku teenistust reguleerivate õigusaktidega, valdab arvutiprogramme, on võimeline  organiseerima majandust ja haldust puudutavat võimalikku operatiivset tööd koostöös haldusjuhiga.

Ta on hea suhtleja, iseseisev ja koostööaldis.

Tööle ootame alates 10. aprillist 2017.

Kandideerimisavaldused palun esitada koos CV-ga hiljemalt 2.aprilliks 2017 e-postile marje.aho@rae.ee.

Автор: SIGNE HEIBERG
22.03.17

Lasteaed Tõruke pakub tööd

lasteaia õpetajale koormusega 1,0 kohta

Tööle asumise aeg 02.05 2017
Dokumente ootame kuni 20.04.2017
toruke@rae.ee või
Tammiku tee 4, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa
Info tel. 604 8338 

Автор: SIGNE HEIBERG
22.03.17

Järveküla kool võtab alates 2017/2018 õppeaastast konkursi korras tööle:

klassiõpetajaid

matemaatikaõpetaja

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

loodusainete õpetaja

vene keele õpetaja

väikeklassi õpetaja

inglise keele õpetaja

muusikaõpetuse õpetaja

 

Lisaks otsib Järveküla kool:

MAJANDUSJUHATAJAT

ja avatavasse kooliraamatukokku:

RAAMATUKOGU TÖÖTAJAT, kellel on soov raamatukogu kontseptsioon kokku panna ja see ka ellu viia

Kui tunned, et Sulle meeldiks töötada uues, moodsas koolis koos vahvate kolleegidega, siis on see just Sulle!

Kandideerimiseks palun saada:

-motiveeritud avaldus

-CV

-Haridust tõendavate dokumentide koopia

Kandideerimise tähtaeg: 25.04.2017

Lisainfo ja dokumentide saatmine: piret.orgusaar@jarvekyla.edu.ee

Автор: SIGNE HEIBERG
20.03.17

Uuesalu lasteaed pakub tööd

Otsime Uuesalu lasteaia Siilikeste rühmale koostöömeeskonda alates august 2017.  Töökorralduse valik sõltub kvalifikatsioonist ja eelnevast kogemusest. Rühmas on 18 last, kes 2017 sügisel on kolme ja nelja aastased.

Uuesalu lasteaia kahe rühma lapsed vajavad uuest õppeaastast alates ka muusika- ja liikumisõpetajat.

Info kodulehel  http://lasteaiad.rae.ee/uuesalu-lasteaiast/  ja helistades 53414387 või saates CV direktor@6ie.edu.ee

Автор: SIGNE HEIBERG
08.03.17

Lagedi Kool võtab alates 2017/2018 õppeaastast konkursi korras tööle:

 

Põhikooli

KLASSIÕPETAJA 1. KLASSI (2,0)

MATEMAATIKAÕPETAJA (0,68) lisaks võimalus töötada informaatikaõpetajana ja ringijuhina

INFORMAATIKAÕPETAJA (0,18) lisaks võimalus töötada ringijuhina

ERIPEDAGOOG-VÄIKEKLASSI ÕPETAJA (3. kooliaste) (1,0)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus.

Avalduse, elulookirjelduse, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikirja palume saata 30. aprilliks aadressile Lagedi Kool, Kooli 18, 75303, Lagedi või kool@lagedi.edu.ee

Автор: SIGNE HEIBERG