26.05.17

 

                            

Lagedi Kooli lasteaed on laienemas ja seoses sellega ootame alates detsembrist 2017 oma meeskonnaga liituma inimesi järgmistele ametikohtadele:

ÕPPEJUHT (1,0)

ÕPETAJA (3,0)

ÕPETAJA ABI (1,0)

LOGOPEED (0,75)

ERIPEDAGOOG (0,75)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus.

KOKA ABI (1,0)

KÖÖGITÖÖLINE (1,0)

MAJAHOIDJA-REMONDITÖÖLINE (1,0)

KORISTAJA (1,0)

Avalduse, elulookirjelduse, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikirja palume saata 22. juuniks aadressile Lagedi Kool, Kooli 18, 75303, Lagedi või kool@lagedi.edu.ee

 

 

 

 

Автор: SIGNE HEIBERG
26.05.17

                                                 

Lagedi Kool ootab alates augustist liituma oma meeskonnaga

KLASSIÕPETAJA 1. KLASSI (2,0)

Lagedi Koolis alustab sügisel 2017 kaks õpilaskoosseisult väikest 1. klassi. Selleks, et meie kõige noorematel õpilastel oleks tore ja rõõmus koolitee algus ootame oma meeskonnaga liituma ja koos lastega meie koolis kooliteed alustama kahte tublit, rõõmsameelset  ja teotahtelist õpetajat.

MATEMAATIKAÕPETAJA (0,68) lisaks võimalus töötada informaatikaõpetajana ja ringijuhina

INFORMAATIKAÕPETAJA (0,18) lisaks võimalus töötada ringijuhina

Ootame alates augustist Lagedi Kooli meeskonnaga liituma matemaatika- ja informaatikaõpetajat. Uus õpetaja saab toredad õpilased ja väikesed klassikomplektid 5.-7. klassi matemaatikatunnis. Informaatikatunnid toimuvad 3.-5. klassis. Meil on kaasaegne koolikeskkond, tänapäevased tehnilised võimalused , mis toetavad õpetaja innovatiivsust ja tänapäevaste õpetamismeetodite rakendamist igapäevases õppetöös.

ERIPEDAGOOG-VÄIKEKLASSI ÕPETAJA (3. kooliaste) (1,0)

Eripedagoogi tööülesanneteks on osaliselt väikeklassis õppetöö läbiviimine, aineõpetajate väikeklassis õpetamise koordineerimine ning õpetajate toetamine HEV-õpilastele õppematerjalide väljatöötamisel.

Kõikidelt kandidaatidelt ootame soovi ja valmisolekut töötada lastega, rõõmsameelsust ja positiivset ellusuhtumist, sihikindlust, otsustusvõimet ja avatud meelt võtta vastu uusi väljakutseid. Eeldame, et meie koolis tööd alustav õpetaja on kursis õpetatava aine sisuga, omab üldist ettekujutust koolitööst. Soositud on kvalifikatsioonile vastavus ning eelnev töökogemus koolis, kuid kui kõrghariduse omandamine on veel pooleli, siis see ei ole takistuseks meie meeskonnaga liitumisel.

Avalduse, elulookirjelduse, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikirja palume saata 16. juuniks aadressile Lagedi Kool, Kooli 18, 75303, Lagedi või kool@lagedi.edu.ee

 

Автор: SIGNE HEIBERG
22.05.17

 

Õie ja Uuesalu lasteaiad vajavad õpetajat ning õpetaja abi

töö alates 1.augustist 2017.

Täiendav info telefonil 53414387 ja CV on oodatud aadressil direktor@6ie.edu.ee

Автор: SIGNE HEIBERG
10.05.17

Tööpakkumine tugiisikule

Põhja-Eesti Autismi Liit võtab ESF projekti raames tööle tugiisiku 6-aastasele lasteaias käivale autistlikule poisile.Tugiisiku rolliks on toetada lapse iseseisvat toimetulekut esialgu lasteaias kui ka erinevates sotsiaalsetes keskkondades.
 
Töö sisu:
Lapse toetamine õpi- ja muudes tegevustes, püüdes lähtuda nii lapse individuaalsusest kui ka autismist tulenevatest eripäradest.
Toimetulemine erinevate probleemsituatsioonidega: Toe ja turvalisuse tagamine pingelistes olukordades, uutes kohtades ja ruumides viibimisel, ühelt tegevuselt teisele üleminekutel.
Ülitundlikkusest (päevakava muutused, intensiivsed helid, lõhnad jne.) tingitud reageeringute võimalik ennetamine v. leevendamine.
Vajadusel lapse eneseabioskuste arendamisele kaasa aitamine: Abistamine liikumisel, söömisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, riietumisel ning tegevuspaiga korrastamisel.
Ka perega infovahetamine lapse edusammudest või ettetulnud probleemidest teenusel viibimise ajal.
Laps on rõõmsameelne ja hakkaja poiss. Laps ootab, et keegi hea ja tubli inimene oleks tema kõrval ja aitaks teda kui raske hetk käes.
 
Töömaht: Täistööaeg E-R kl 08:00-17:00, mis varieerub pere teenusevajadusest lähtuvalt.
Töö piirkond: Taaramäe Lasteaed, Jüri
Tööle asumine: Võimalusel koheselt.
Sooviavaldus ning CV palume saata meiliaadressile
autism.tugi@gmail.com
 
Kandideerijalt ootame motivatsiooni, hoolivust, rõõmsat meelt ning head pingetaluvust. Kasuks tulevad teadmised autismist ning eelnev kokkupuude erivajadustega lastega.

 

Автор: SIGNE HEIBERG