10.07.17

Rae Vallavalitsus võtab tööle LASTEKAITSE TUGIISIKU

(1,0 ametikohta)

Peamised tööülesanded: Raskustesse sattunud lastega perede abistamine, abivajavate peredega tegelemine ja laste heaolu jälgimine peredes, lapsevanemate nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine.

Ootused kandidaadile: Varasem töökogemus (sotsiaal- või lastekaitse valdkonnas, laste või peredega töötamisel), arvutioskused (tekstitöötlus), väga hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus, B-kategooria juhilubade olemasolu.

Omalt poolt pakume sõbralikku ja töökat meeskonda, koolitusi ja paindlikku tööaega.

Konkursil osalemiseks ootame elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid ja motivatsioonikirja hiljemalt 31. juuliks 2017 meiliaadressile maarja.kahr@rae.ee või kai.sinisalu@rae.ee

Täiendav info Maarja Kähr: 55522569 või Kai Sinisalu: 55567476.

Planeeritav tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Автор: SIGNE HEIBERG

Rae Noortekeskus pakub tööd noorsootöötajale

26.06.17

Rae Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Rae vallas, noortele (vanuses 7—26) arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, Rae valla noorte vaba aja sisustamine, nende sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine ja võimaluste pakkumine huvialadega tegelemiseks, erineval tasandil noorsootööalase koostöö arendamine.

Rae Noortekeskus ühendab Rae vallas erinevates piirkondades tegutsevaid kohalikke noorsootööasutusi. Noortekeskus toetab noorsootööasutuste kaudu erinevate huvidega laste ja noorte ühistegevust ja nende omaalgatust vaba aja sisustamisel.

Rae Noortekeskuse üksused asuvad neljas eraldi kohas:

 • Jüri Noortekeskus asukohaga Jüri, Rae vald;
 • Vaida Noortekeskus asukohaga Vaida, Rae vald;
 • Järveküla Noortekeskus asukohaga Peetri, Rae vald;
 • Lagedi Noortekeskus asukohaga Lagedi, Rae vald.

 

Otsime noorsootöötajat jüri noortekeskusesse (täistöökoht)

(Laste tn 3, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa)

 

Noorsootöötaja tööülesanneteks on:

 • planeerida, sisustada ning läbi viia noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid);
 • otsida keskuse töö korraldamiseks lisavõimalusi ja vahendeid nii kohalikest-, riigi-, kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest;
 • osaleda laste- ja noortelaagrite ning malevate korraldamises;
 • luua noortega kontakt.

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust või selle omandamist (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas);
 • varasemat töökogemust noortega;
 • valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja ka nädalavahetustel;
 • valmisolekut vajadusel asendada noorsootöötajaid teistes noortekeskustes;
 • loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust, head kohanemisvõimet;
 • võõrkeelteoskust (inglise keel vähemalt suhtlustasandil);
 • noorsootöö valdkonna tundmist;
 • kasuks tuleb projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus;
 • kasuks tuleb autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • paindlikku töögraafikut;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • võimalust end arendada noorsootöö valdkonnas;
 • sõidukompensatsiooni tööülesannete täitmiseks;

Kandideerimise tähtaeg: 23. juuli 2017. Esitatavad dokumendid: CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri palume saata meiliaadressile: indrek.paas@raenoortekeskus.ee

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainformatsioon konkursi kohta: indrek.paas@raenoortekeskus.ee või 5647 4838.

 

Rae Noortekeskus pakub tööd noortekeskuste juhatajale

26.06.17
Rae Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Rae vallas, noortele (vanuses 7-26) arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, Rae valla noorte vaba aja sisustamine, nende sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine ja võimaluste pakkumine huvialadega tegelemiseks, erineval tasandil noorsootööalase koostöö arendamine.
 
Rae Noortekeskus ühendab Rae vallas erinevates piirkondades tegutsevaid kohalikke noorsootööasutusi. Noortekeskus toetab noorsootööasutuste kaudu erinevate huvidega laste ja noorte ühistegevust ja nende omaalgatust vaba aja sisustamisel.
 
Rae Noortekeskuse üksused asuvad neljas eraldi kohas:
 
 • Lagedi Noortekeskus asukohaga Lagedi, Rae vald. 
 • Jüri Noortekeskus asukohaga Jüri, Rae vald;
 • Vaida Noortekeskus asukohaga Vaida, Rae vald;
 • Järveküla Noortekeskus asukohaga Peetri, Rae vald.

Otsime Rae Noortekeskusele juhatajat (täistöökoht)

Juhataja tööülesannete hulka kuulub:

 • noortekeskuste igapäevatöö juhtimine;

 • arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine;

 • koostöö tegemine teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega;

 • noortele mõeldud tegevuste (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid) planeerimine, sisustamine, läbiviimine;

 • keskuste töö korraldamiseks lisavõimaluste ja vahendite otsimine nii kohalikest-, riigi-, kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest;

 • osalemine laste- ja noortelaagrite ning malevate korraldamises.

Kandidaadilt ootame:

kõrgharidust või selle omandamist (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas);
varasemat töökogemust noortega;
valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja ka nädalavahetustel;
valmisolekut vajadusel asendada noorsootöötajaid teistes noortekeskustes;
loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust, head kohanemisvõimet;
võõrkeelteoskust (inglise keel vähemalt suhtlustasandil);
noorsootöö valdkonna tundmist;
kasuks tuleb projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus;
kasuks tuleb autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.
 

Ettevõte pakub

• paindlikku töögraafikut;
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• võimalust end arendada noorsootöö valdkonnas;
• töötelefoni ning sõiduhüvitist.
Kandideerimise tähtaeg: 31. juuli 2017.
Esitatavad dokumendid: CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri palume saata meiliaadressile mariliis.paekivi@rae.ee
Tööle asumise aeg:  september 2017
Lisainformatsioon: mariliis.paekivi@rae.ee või 605 6764.
 

Lagedi kooli tööpakkumine

26.06.17

 

                            

Lagedi Kooli lasteaed laieneb ja seoses sellega ootame alates detsembrist 2017 oma meeskonnaga liituma inimesi järgmistele ametikohtadele:

ÕPPEJUHT (1,0)

ÕPETAJA (3,0)

ÕPETAJA ABI (1,0)

LOGOPEED (0,75)

ERIPEDAGOOG (0,75)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus.

KOKA ABI (1,0)

KÖÖGITÖÖLINE (1,0)

MAJAHOIDJA-REMONDITÖÖLINE (1,0)

KORISTAJA (1,0)

Avalduse, elulookirjelduse, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikirja palume saata 22. juuniks aadressile Lagedi Kool, Kooli 18, 75303, Lagedi või kool@lagedi.edu.ee

 

 

 

 

Автор: URMAS ALAS