Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenust on õigustatud saama isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald ning kes sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu ja/või liitpuudest, east või muust asjaolust tingituna ei saa kõrvalabita kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit ning kellel puuduvad perekonnaseaduse järgsed ülalpidajad või kelle seadusjärgne ülalpidaja oma asukohast või olukorrast tulenevalt ei ole võimeline ise transporti osutama või korraldama.

Rae vallavalitsuse 25.10.2016 määrus nr 20 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord"

Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine

Taotlus esitada info(ät)rae.ee