Rae Noortekeskus pakub tööd noorsootöötajale

26.06.17

Rae Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Rae vallas, noortele (vanuses 7—26) arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, Rae valla noorte vaba aja sisustamine, nende sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine ja võimaluste pakkumine huvialadega tegelemiseks, erineval tasandil noorsootööalase koostöö arendamine.

Rae Noortekeskus ühendab Rae vallas erinevates piirkondades tegutsevaid kohalikke noorsootööasutusi. Noortekeskus toetab noorsootööasutuste kaudu erinevate huvidega laste ja noorte ühistegevust ja nende omaalgatust vaba aja sisustamisel.

Rae Noortekeskuse üksused asuvad neljas eraldi kohas:

 • Jüri Noortekeskus asukohaga Jüri, Rae vald;
 • Vaida Noortekeskus asukohaga Vaida, Rae vald;
 • Järveküla Noortekeskus asukohaga Peetri, Rae vald;
 • Lagedi Noortekeskus asukohaga Lagedi, Rae vald.

 

Otsime noorsootöötajat jüri noortekeskusesse (täistöökoht)

(Laste tn 3, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa)

 

Noorsootöötaja tööülesanneteks on:

 • planeerida, sisustada ning läbi viia noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid);
 • otsida keskuse töö korraldamiseks lisavõimalusi ja vahendeid nii kohalikest-, riigi-, kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest;
 • osaleda laste- ja noortelaagrite ning malevate korraldamises;
 • luua noortega kontakt.

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust või selle omandamist (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas);
 • varasemat töökogemust noortega;
 • valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja ka nädalavahetustel;
 • valmisolekut vajadusel asendada noorsootöötajaid teistes noortekeskustes;
 • loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust, head kohanemisvõimet;
 • võõrkeelteoskust (inglise keel vähemalt suhtlustasandil);
 • noorsootöö valdkonna tundmist;
 • kasuks tuleb projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus;
 • kasuks tuleb autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • paindlikku töögraafikut;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • võimalust end arendada noorsootöö valdkonnas;
 • sõidukompensatsiooni tööülesannete täitmiseks;

Kandideerimise tähtaeg: 23. juuli 2017. Esitatavad dokumendid: CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri palume saata meiliaadressile: indrek.paas@raenoortekeskus.ee

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainformatsioon konkursi kohta: indrek.paas@raenoortekeskus.ee või 5647 4838.

 
Toimetaja: URMAS ALAS

Rae Noortekeskus pakub tööd noortekeskuste juhatajale

26.06.17
Rae Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Rae vallas, noortele (vanuses 7-26) arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, Rae valla noorte vaba aja sisustamine, nende sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine ja võimaluste pakkumine huvialadega tegelemiseks, erineval tasandil noorsootööalase koostöö arendamine.
 
Rae Noortekeskus ühendab Rae vallas erinevates piirkondades tegutsevaid kohalikke noorsootööasutusi. Noortekeskus toetab noorsootööasutuste kaudu erinevate huvidega laste ja noorte ühistegevust ja nende omaalgatust vaba aja sisustamisel.
 
Rae Noortekeskuse üksused asuvad neljas eraldi kohas:
 
 • Lagedi Noortekeskus asukohaga Lagedi, Rae vald. 
 • Jüri Noortekeskus asukohaga Jüri, Rae vald;
 • Vaida Noortekeskus asukohaga Vaida, Rae vald;
 • Järveküla Noortekeskus asukohaga Peetri, Rae vald.

Otsime Rae Noortekeskusele juhatajat (täistöökoht)

Juhataja tööülesannete hulka kuulub:

 • noortekeskuste igapäevatöö juhtimine;

 • arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine;

 • koostöö tegemine teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega;

 • noortele mõeldud tegevuste (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid) planeerimine, sisustamine, läbiviimine;

 • keskuste töö korraldamiseks lisavõimaluste ja vahendite otsimine nii kohalikest-, riigi-, kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest;

 • osalemine laste- ja noortelaagrite ning malevate korraldamises.

Kandidaadilt ootame:

kõrgharidust või selle omandamist (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas);
varasemat töökogemust noortega;
valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja ka nädalavahetustel;
valmisolekut vajadusel asendada noorsootöötajaid teistes noortekeskustes;
loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust, head kohanemisvõimet;
võõrkeelteoskust (inglise keel vähemalt suhtlustasandil);
noorsootöö valdkonna tundmist;
kasuks tuleb projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus;
kasuks tuleb autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.
 

Ettevõte pakub

• paindlikku töögraafikut;
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• võimalust end arendada noorsootöö valdkonnas;
• töötelefoni ning sõiduhüvitist.
Kandideerimise tähtaeg: 31. juuli 2017.
Esitatavad dokumendid: CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri palume saata meiliaadressile mariliis.paekivi@rae.ee
Tööle asumise aeg:  september 2017
Lisainformatsioon: mariliis.paekivi@rae.ee või 605 6764.
 
Toimetaja: URMAS ALAS

Rae vallavalitsus võtab tööle juristi

26.06.17

Töö kirjeldus

* Rae valla valitsemisala puudutavate riigihangetega seonduvate õigusaktide, juhendmaterjalide jmt väljatöötamine ning vajadusel ettepanekute tegemine nende muutmiseks;
* Rae valla ja haldusala hanketegevuse analüüsimine ja koordineerimine, tsentraalsete hangete planeerimine ja korraldamine;
* riigihangete läbiviimise korraldamine lähtuvalt riigihangete seadusest vastavalt esitatud riigihanke lähteülesannetele;
* lepingute koostamine või kooskõlastamine, läbirääkimiste pidamine lepingute koostamiseks või kooskõlastamisel;
* lepingute täitmise jälgimine eeldusel, et lepingu eest vastutavat muud isikut ei ole määratud;
* lepingute eest vastutavate isikute nõustamine lepingute täitmise kestel;
* riigihangetega seonduvate vaidluste korral valla esindamine Riigihangete Ametis ja kohtus;
* hankelepingute registrisse andmete sisestamine vastavalt riigihankeid reguleerivatele õigusaktidele;
* arvestuse pidamine läbiviidud hangete üle;
* Valla teenistujate ja valla asutuste nõustamine riigihangetega seonduvates küsimustes;
* märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine või seisukoha andmine muudele dokumentidele oma pädevuse piires.

Nõudmised kandidaadile

- juriidiline kõrgharidus  
- eelnev töökogemus juristina avaliku halduse süsteemis (soovitav)
- kehtivas õiguses hea orienteerumine
- oskus ettevalmistada ja vormistada haldusakte ja muid dokumente
- loov mõtlemine, üldistus- ja analüüsivõime, koostöövalmidus ja usaldusväärsus
- eesti keel oskus kõrgtasemel

Ettevõte pakub

- kaasaegset töökeskkonda
- stabiilset tööd

Lisainfo

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri saata märgusõnaga "Jurist" Rae Vallavalitsusele 10. juuliks 2017 aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik 75301 Harjumaa või info(ät)rae.ee.

Tööle asumise aeg: august 2017

 

Asukoht:
 
Harjumaa 
Töö tüüp:
 
täistööaeg, ametnik
Kuulutus aegub:
 
10. juuli 2017
Kuulutus sisestati:
 
26. juuni 2017

 

Kandineerimine CV-keskuse kaudu

Toimetaja: URMAS ALAS

Lagedi kooli tööpakkumine

26.06.17

 

                            

Lagedi Kooli lasteaed laieneb ja seoses sellega ootame alates detsembrist 2017 oma meeskonnaga liituma inimesi järgmistele ametikohtadele:

ÕPPEJUHT (1,0)

ÕPETAJA (3,0)

ÕPETAJA ABI (1,0)

LOGOPEED (0,75)

ERIPEDAGOOG (0,75)

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus.

KOKA ABI (1,0)

KÖÖGITÖÖLINE (1,0)

MAJAHOIDJA-REMONDITÖÖLINE (1,0)

KORISTAJA (1,0)

Avalduse, elulookirjelduse, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikirja palume saata 22. juuniks aadressile Lagedi Kool, Kooli 18, 75303, Lagedi või kool@lagedi.edu.ee

 

 

 

 

Toimetaja: URMAS ALAS
22.05.17

 

Õie ja Uuesalu lasteaiad vajavad õpetajat ning õpetaja abi

töö alates 1.augustist 2017.

Täiendav info telefonil 53414387 ja CV on oodatud aadressil direktor@6ie.edu.ee

Toimetaja: SIGNE HEIBERG
10.05.17

Tööpakkumine tugiisikule

Põhja-Eesti Autismi Liit võtab ESF projekti raames tööle tugiisiku 6-aastasele lasteaias käivale autistlikule poisile.Tugiisiku rolliks on toetada lapse iseseisvat toimetulekut esialgu lasteaias kui ka erinevates sotsiaalsetes keskkondades.
 
Töö sisu:
Lapse toetamine õpi- ja muudes tegevustes, püüdes lähtuda nii lapse individuaalsusest kui ka autismist tulenevatest eripäradest.
Toimetulemine erinevate probleemsituatsioonidega: Toe ja turvalisuse tagamine pingelistes olukordades, uutes kohtades ja ruumides viibimisel, ühelt tegevuselt teisele üleminekutel.
Ülitundlikkusest (päevakava muutused, intensiivsed helid, lõhnad jne.) tingitud reageeringute võimalik ennetamine v. leevendamine.
Vajadusel lapse eneseabioskuste arendamisele kaasa aitamine: Abistamine liikumisel, söömisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, riietumisel ning tegevuspaiga korrastamisel.
Ka perega infovahetamine lapse edusammudest või ettetulnud probleemidest teenusel viibimise ajal.
Laps on rõõmsameelne ja hakkaja poiss. Laps ootab, et keegi hea ja tubli inimene oleks tema kõrval ja aitaks teda kui raske hetk käes.
 
Töömaht: Täistööaeg E-R kl 08:00-17:00, mis varieerub pere teenusevajadusest lähtuvalt.
Töö piirkond: Taaramäe Lasteaed, Jüri
Tööle asumine: Võimalusel koheselt.
Sooviavaldus ning CV palume saata meiliaadressile
autism.tugi@gmail.com
 
Kandideerijalt ootame motivatsiooni, hoolivust, rõõmsat meelt ning head pingetaluvust. Kasuks tulevad teadmised autismist ning eelnev kokkupuude erivajadustega lastega.

 

Toimetaja: SIGNE HEIBERG