Turvakoduteenus

Turvakoduteenus on sotsiaalteenud, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ning täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks.

Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas  § 27

Taotlusvorm on leitav http://www.rae.ee/blanketid-ja-vormid 

Info:
turvakoduteenus lapsele tel 5560 7902 (Hannely Paloson), tel 5557 6476 (Kai Sinisalu), tel 5552 2569 (Karen Pauliin Konks)
täisealisele isikule tel 526 6774 (Ülle Parmas)