Vaidluste lahendamine

Kohus kaasab eestkosteasutuse Rae Vallavalitsuse arvamuse andmiseks Rae valla lapsesse puutuvates vaidlustes.

Arvamuse kujundamiseks suhtleb lastekaitsespetsialist või sotsiaaltöötaja lapsega, tema vanematega ja teiste lähedaste isikutega. Samuti kogub ta informatsiooni teistelt spetsialistidelt lasteaias, koolis, meditsiiniasutuses, politseis jm.

Arvamuse koostamisel lähtutakse lapse huvidest, arvestades alates 10-aastase lapse soovi ning noorema lapse soovi sõltuvalt tema arengutasemest.

Lapsest lahus elaval vanemal on lapsega suhtlemise korra kokkuleppimiseks võimalus pöörduda lahenduse leidmiseks esmalt Rae Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalameti poole.

Perekonnaseadus