Rae vald on huvitatud trammitee pikendusest Jürini

Rae vald on teinud Harju maakonnaplaneeringusse 2030+ ettepaneku pikendada trammitee Tallinna lennujaamast Jürini. Teatavasti saab järgmise aasta lõpus sõita trammiga lennujaamani ja seejärel võiks kõne alla tulla kergrööbastranspordi laiendamine väljapoole pealinna piire.

Rae abivallavanema Priit Põldmäe sõnul on ummikud Tartu maanteel järjest suurenev probleem. Ühelt poolt on see tingitud Rae valla elanikkonna kasvust, teisalt süveneb Eestis linnastumise trend ja Tallinn on oma töökohtadega suureks tõmbekeskuseks.

 Transpordisõlm võiks olla Ülemistel

„Kitsaskoha lahendamiseks on laias laastus kaks võimalust. Kas panustada betooni ja rajada linnapiirile suur liiklussõlm või luua alternatiivne ühendus Jüri ja Tallinna vahel," arutleb Põldmäe. „Maanteeameti 2009. aasta eskiisil on ette nähtud trammitee ehitus läbi Mõigu. Trammi tagasipöördekoht võiks olla ringtee juures. Kuna Mõigu ja Jüri vahele jääb palju tööstus- ja logistikaettevõtteid, muudaks kiire trammiühendus tööinimeste elu palju mugavamaks."

Põldmäe märgib, et kõige keerulisemaks osutuks ilmselt trammitee läbimurre tiheda asustusega Mõigust. Edasi kulgeksid rööpad paralleelselt Tartu maanteega. „Samas ei lahendaks trammitee üksinda transpordiga seonduvaid muresid," rõhutab Põldmäe. „Omal ajal korraldas riik kogu ühistransporti ja arvestas sellega, et näiteks Tallinna inimesed õigeks ajaks tööle jõuaksid. Nüüdseks on elukeskkond muutunud ning tööstust ja uusi elamurajoone leidub ka linnast väljaspool. Samas pole suudetud tagada sujuvat ühistranspordiühendust. Näiteks kattuvad mitmed Tallinna linna ühistranspordi ja Harjumaa Ühistranspordikeskuse liinide sõidugraafikud. Rae valla seisukohast oleks sobivaim lahendus, kui Ülemistele tuleks transpordisõlm, kust inimesed saaksid erinevatesse linnaosadesse edasi liikuda."

Harju maavanem Ülle Rajasalu suhtub Rae valla juhtide suurejoonelisse ideesse soosivalt. „Toetame kergrööbastranspordi arendamist pealinnas ja selle lähiregioonis. Aga ehitusest on kindlasti vara rääkida, enne tuleb teemat põhjalikult analüüsida," täpsustab Rajasalu.

Trammitee suurendaks atraktiivsust

Aga miks eelistada trammiteed bussiliinidele? „Kergrööbastranspordil on kõige väiksem ökoloogiline jalajälg ja see suurendab oluliselt ühistranspordi kasutajate arvu, kuna antud ühistranspordi viis on kõige kiirem ja mugavam," selgitab Rajasalu. „Läbi suurenenud ühistranspordi kasutajate arvu õnnestub tõenäoliselt vähendada oluliselt liikluskoormust nii Tallinnas kui ka lähipiirkonnas. Samuti paraneb oluliselt piirkonna keskkonnaseisund, kuna väheneb liikluskoormus ja sellest põhjustatud ummikud. Kui lisada siia veel kokkuhoid kütuse ja autoremondi arvelt ning liiklusõnnetuste vähenemine, on trammiteel palju eeliseid."

Rajasalu ütleb, et lühinägelik on võrrelda ainult ehitusmaksumust ja piletitulu. „Praegune ühistransport ei soosi kasutajate hulga kasvu, kuna on aeglane ja iganenud. Soovime tõusta rahvusvahelises konkurentsis teiste piirkonna pealinnadega, et välisinvesteeringud leiaksid tee Eestisse. Seetõttu peame hoolitsema selle eest, et meie elukeskkond oleks atraktiivne nii omadele kui kaugemalt tulnutele," analüüsib Rajasalu.

Andres Kalvik

Rae Sõnumite 2016.aasta detsembrinumbris

 

VÄLJAVÕTE HARJU MAAKONNAPLANEERING 2030+

Tallinna olemasoleva trammivõrgu edasiarendusena teeb maakonnaplaneering ettepaneku laiendada kergrööbastranspordi võrku Tallinnas ja selle tagamaal. Eelkõige on laiendus vajalik piirkondades, kus asustus on oluliselt laienenud ja pendelränne Tallinna ja tagamaa vahel märgatavalt kasvanud.

Maakonnaplaneeringuga on kavandatud järgmised põhimõttelised kergrööbastranspordi koridorid:

Tallinn-Lennujaam-Mõigu-Jüri trassikoridor

Tallinna linnas ja Rae vallas

Tallinn-Lasnamäe-Maardu trassikoridor

Tallinna ja Maardu linnades ning Jõelähtme vallas

Tallinn-Tabasalu trassikoridor

Tallinna linnas ja Harku vallas

Tallinn-Haabneeme trassikoridor

Tallinna linnas ja Viimsi vallas

Tondi trammiliini (olemasoleva) pikendus Järve keskuseni Tallinnas

 Mustamäe–Väike-Õismäe ühendamine kesklinnaga