« Tagasi

Maanteeamet remondib kümneid kilomeetreid riigimaanteid

Koos päikesepaisteliste ja soojade ilmadega on hoo sisse saanud tänavused teetööd ning erandiks pole ka Rae vald. Kuigi liikluskorralduse muudatused tekitavad eelkõige kohalikele elanikele ajutist meelehärmi, tasub mõelda suurelt ja positiivselt. Selle aasta jooksul tehtavad tööd lahendavad mitu murekohta ning pakuvad tulevikus lahedamat ja turvalisemat liiklemist. Äramärkimist väärib, et oluline osa teetööde rahastusest tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 

Alustatakse ringtee ehitust Väo ja Jüri vahel

Suurematest ehitustöödest jätkub möödunud aastal alanud Tallinna ringtee Kurna liiklussõlme ehitus. Koos eritasandilise Kurna ristmikuga ehitatakse neljarajaliseks ka Tallinna ringtee 4,4-kilomeetrine lõik olemasolevast Jüri eritasandilisest ristmikust kuni Kurna sõlmeni. Projekti sisse mahub ka ringteega ristuva Kurna-Tuhala maantee 2,7-kilomeetrise lõigu ehitamine kaherajaliseks kolmanda klassi maanteeks, 1520 m jalg- ja jalgrattateid, 4,2 km koguja- ja juurdepääsuteid ning 480 m müratõkkeseinu. Ehitus peab valmima aasta lõpuks.

Selle aasta teises pooles läheb lahti Tallinna ringtee ehitus Väo ja Jüri vahel. Esimesena läheb tänavu töösse Põrguvälja liiklussõlm. Välja on kuulutatud riigihange, maksumus ja töö teostaja avalikustatakse pärast lepingu sõlmimist. 2016. aastal jätkatakse Lagedi viadukti ühendusteede ning Lagedi raudteeületuse samatasandilise lahenduse ehitusega. Viimasena läheb töösse Karla eritasandiline sõlm.


Tallinna sissesõit saab uue katte

Sel aastal rekonstrueeritakse Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetreid 5,5–12,6. Tööd on lähiajal käima minemas Tartu-Tallinna suunal Assaku viaduktist kuni Tallinna linna piirini (kilomeetrid 8,7–5,5). Objekt peab valmima juuni lõpus. Tegemist on katte taastusremondiga, kus olemasolev asfaldikiht freesitakse siledaks ning kaetakse kahe uue asfaldikihiga.

Teine suurem rekonstrueerimishange Tallinna-Tartu maantee kilomeetrite 5,5–12,6 remondiks on käimas. Remont algab suvel ning lepingu kestvuseks on 15 kuud. Remondi käigus saab maantee uue katte ning Assaku ja Tankla viadukti asemele ehitatakse uued.

 

Nüüdisaegne rooparemix tagab siledama tee

Tallinna-Tartu maantee kilomeetritel 20,4–25,4 tehakse suve jooksul katendi taastusremont, kasutades uut tehnoloogiat. Tartusse suunduv maantee saab kuumtaastamise rooparemixi abil siledama katte. Rooparemix tähendab meetodit, kus maanteele tekkinud roopad kuumutatakse, freesitakse lahti, lisatakse kuum segu ja rullitakse kinni tagasi.

 

Vana-Tartu ning Lagedi-Aruküla-Peningi maantee uuenevad

Teeremont on ootamas ka Vana-Tartu maanteed lõigul Tallinna piirist kuni Assakuni. Tee saab juunis algava ja kolm kuud kestva taastusremondi käigus uue tasase ja ühtlase laiusega katte.

Remont on algamas ka Lagedi-Aruküla-Peningi maanteel Lagedi asulast kuni Rae valla piirini. Seal võetakse vana kate üles, parandatakse külgnähtavust ning pärast remonti paraneb ka sõidumugavus. Tööd peavad valmima juulis.

Väo eritasandiline ristmik aastaks 2018

Kindlasti puudutab lähiaja suurematest ehitusobjektidest Rae valla elanikke ka Väo sõlme ehitus. Tegemist on uue eritasandilise ristmikuga, mis on Loo-Maardu valmisehitatud lõigu jätk. Hetkel on detailplaneering kooskõlastamisel, töid on plaanis alustada 2016. aastal.

Kui algselt pidi suurejooneline liiklussõlm valmima tänavu, siis 2013. aastal jõudsid maanteeamet ja Tallinna Linnavalitsus otsusele, et vigane projekt tuleb ümber teha.

 

Andres Kalvik