Elukoha registreerimine

Elukohateade (e-rahvastikuregistris)  
Notice of Place of Residence (e-population register)  
Kuidas registreerida elukohta (voldik)  
Elukoha registreerimise protseduur
Ruumi omaniku avaldus aadresside muutmiseks  

Elukoha tõend pdf kujul

 

Alates 01.01.2023 väljastavad rahvastikuregistri väljavõtteid maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused.

Sotsiaaltoetused ja -teenused

 
Ühekordse (sh ravimi, hambaravi) toetuse taotlemine e-teeninduses
 
Matusetoetuse taotlemine e-teeninduses  
Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses  
— Munitsipaaleluruumi üürimise taotlus   
Üldhooldusteenuse taotlemine e-teeninduses  
— Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus e-teeninduses  
Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus e-teeninduses  
Riiklike toetuste taotlemine    
— Toimetulekutoetuse taotlus  
Puudega lastele sotsiaalteenuste taotlemine e-teeninduses  

 

Sport/kultuur/huvitegevus

Ettevõtlusega seotud avalduste vormid

Kõik kaubanduse, teeninduse ja majutustegevusega seotud taotluste vormid ja nende täitmise juhendid on saadaval majandustegevuse registri kodulehel - Majandustegevuse Register  
Rae valla haldusterritooriumil kauplemise taotlus   

 

Kaevetöödest

Reklaamid

Rae vallas kuulub avalikkusele suunatud reklaam maksustamisele. Üldine maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri kohta on 0,65 eurot päevas
Reklaamimaksu deklaratsiooni esitamine e-teeninduses  
Reklaami paigaldamise taotluse esitamine e-teeninduses    

Munitsipaalomandis oleva maa kasutamise tasu määramise kord

 

 

Lemmiklooma registreerimine