Sotsiaaltoetused ja -teenused

 
Ühekordse toetuse taotlemine e-teeninduses
 
Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses  
Üldhooldusteenuse taotlemine e-teeninduses  
— Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus e-teeninduses  
Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus e-teeninduses  
Riiklike toetuste taotlemine    
— Toimetulekutoetuse taotlus  
— Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise taotlus  

 

Alusharidusega seotud avaldused

Lasteaiakoha taotlemine e-teeninduses  
Lasteaia erirühma koha taotlus  
Koduse mudilase toetuse taotlemine e-teeninduses  
Koolieelse lasteasutuse kohatasu soodustuse taotlemine e-teeninduses  
Koolieelse lasteasutuse toidukulu soodustuse taotlemine e-teeninduses  
Eralasteasutuse toetuse taotlemine e-teeninduses  
Lapsehoiuteenuse toetamise taotlemine e-teeninduses  

NB! Paberil on võimalik esitada taotlusi Rae vallavalitsuses kohapeal!

Sport/kultuur/huvitegevus

Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetuse taotluse vorm eraisikule
Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetuse taotluse vorm juriidilistele isikutele
Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetuse aruande vorm eraisikutele
Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetuse aruande vorm juriidilistele isikutele
Huvitegevuse kuluhüvitise taotlus e-teeninduses  
Sporditegevuse kuluhüvitise taotlemine e-teeninduses  
Taotlus sportlaste tunnustamiseks e-teeninduses  

 

 

Noorsootööga seonduv

Lastelaagri kuluhüvitise taotlemine e-teeninduses

Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise avaldus e-teeninduses
Välisõppe stipendiumi taotllus alaealisele noorele
Välisõppe stipendiumi taotlus täisealisele noorele

 

Ettevõtlusega seotud avalduste vormid

Kõik kaubanduse, teeninduse ja majutustegevusega seotud taotluste vormid ja nende täitmise juhendid on saadaval majandustegevuse registri kodulehel - Majandustegevuse Register

 

Reklaamid

Rae vallas kuulub avalikkusele suunatud reklaam va enesereklaam, maksustamisele. Maksumääraks on sõltumata reklaami asukohast 12,78 eurot ruutmeeter ühes kalendrikuus.
Reklaamimaksu deklaratsiooni esitamine e-teeninduses
Reklaamimaksu kord

 

Ehitamise ja planeerimisega seotud avaldused, protseduurid

Lemmiklooma registreerimine