Detailplaneeringu materjalide esitamine

Detailplaneeringu algatamise taotlus iseteeninduse keskkonnas

Detailplaneeringu algatamise taotlus paberkandjal

Detailplaneeringu materjale saab esitada läbi iseteeninduse keskkonna:

Algatatud detailplaneeringu materjalide esitamine kooskõlastamiseks

Kooskõlastatud detailplaneeringu materjalide esitamine vastuvõtmiseks

Vastuvõetud detailplaneeringu materjalide esitamine kehtestamiseks

 

Detailplaneeringu materjale saavad esitada ettevõtte nimel alt esindusõigusega isikud. Volituse saab lisada Rae valla iseteenindus keskkonnas siin.

Juhend volituse tegemiseks asub siin

Detailplaneeringute lepingud on leitavad Rae valla avalikust kaardirakendusest.