Jooniste esitamine geoarhiivi

13.01.20

Geodeetilisi alusplaani ja teostusjooniseid saavad esitada ettevõtte esindusõigusega isikud.

Esitamine toimub läbi e-teeninduse.

Geodeetiliste alusplaanide ja teostusjooniste esitamise juhend

Geodeetilisi alusplaane ja teostusjooniseid saavad esitada ettevõtte esindusõigusega isikud läbi Rae valla iseteeninduse keskkonna.