Digitaaljooniste esitamine ja alla laadimine

9.10.20

Geodeetilisi alusplaani ja teostusjooniseid saavad esitada ettevõtte esindusõigusega isikud või jooniseid esitama volitatud ettevõtte töötajad. Volituse saab lisada ettevõte esindusõigusega nimene läbi e-teeninduse siit

Jooniste esitamine toimub läbi e-teeninduse.