Digitaaljooniste esitamine ja alla laadimine

6.05.20

Geodeetilisi alusplaani ja teostusjooniseid saavad esitada ettevõtte esindusõigusega isikud või jooniseid esitama volitatud ettevõtte töötajad. Volitus võib olla lihtkirjalik ja peab olema allkirjastatud ettevõtte juhatuse liikme poolt.

Jooniste esitamine toimub läbi e-teeninduse.