Eaka tähtpäevatoetus

  • Toetus on ette nähtud valla eakale elanikule alates 85. sünnipäevast.
  • Taotluse toetuse maksmiseks esitab sotsiaalhoolekande nooremspetsialist.
  • Toetus ja lilled viiakse eakale vallavalitsuse poolt koju.

Toetuse suurus on 50 eurot.

Toetust menetleb Ülle Parmas, tel 605 6773, 526 6774.