Korduma kippuvad küsimused seoses Järveküla Kooli avamisega

Peetri piirkonnas läheb rahvastikuregistri järgi 2016/2017 õ-a esimestesse klassidesse 183 last. 

Mitu esimest klassi on plaanis avada?

Järveküla Koolis alustab 4 klassi ja Peetri Koolis 3 klassi.

Millised klassid avatakse Järveküla Koolis?

Järveküla Koolis avatakse 2016/2017 õ-a klassid esimesest kuuendani.

Kuidas saab Peetri Kooli õpilase vanem soovi avaldada lapse üleviimiseks Järveküla Kooli?

Üleviimise osas ootab vallavalitsus või Järveküla Kool avaldusi 15.veebruarini.  Peetri Kool ootab avaldust õppetegevuse lõpetamise kohta. 

Millisele aadressile tuleb saata avaldus?

Vallavalitsusele saab esitada avalduse elektroonselt aadressile info@rae.ee, Järveküla Kooli e-posti aadress on kool@jarvekyla.edu.ee. Peetri kooli aadress on sekretar@peetri.edu.ee.

Üleviimise avalduse saab paberkandjal tuua vallamajja aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik.

 

P.S Lapsevanemad, kes soovivad üleviimise kohta küsida täpsemalt  ning on huvitatud põhjalikumast infost Järveküla Kooli kohta, on oodatud 3. veebruaril kell 16.00 -18.00 Rae vallavalitsusse. Küsimustele vastavad Järveküla Kooli direktor Mare Räis, õppejuht Triinu Luiga, abivallavanem Jens Vendel ja hariduse peaspetsialist Marju Randlepp. 

 

Järveküla Kooli kodulehekülg http://jarvekyla.edu.ee/