Peetri ja Järveküla piirkonnas koolikohtade jaotusest

Kuna 2016. aasta 1. septembril läheb tänaste prognooside järgi Peetri teeninduspiirkonnas kooli 6 -7  klassitäit lapsi, siis pole võimalik väljastpoolt alevikku olemasolevasse kolme paralleelklassiga Peetri Kooli kõiki lapsi võtta. Selleks ajaks on valmis ehitatud kaasaegne kolme paralleelklassiga heade sportimisvõimaluste ja kauneid kunste õpetava huvialakooliga Järveküla Kool, mis hakkab asuma Vana- Tartu maantee ja Reti tänava nurgal.

Rae vallavolikogu haridus - ja kultuurikomisjon arutas 6. mail koolikohtade jaotamise põhimõtet Peetri teeninduspiirkonnas. „ Säilitamaks õppetöö toimumist ühes vahetuses, samuti kasutamaks optimaalselt nii olemasoleva kui peatselt tegevust alustava uue kooli ressursse, on otstarbekas ja mõistlik lapsed alates 2016. aastast jagada kahe kooli – Peetri ja Järveküla põhikooli vahel," kõneles komisjoni esimees Kaarel Kais.

Kais lisas, et komisjon ei pea mõistlikuks tingliku piirjoone tõmbamist, millest ühele poole jääks Peetri kooli teenindusala ja teisele poole Järveküla kooli teenindusala. „Pooldame paindlikumat lahendust, mille puhul laste paigutamisega hakkab tegelema vallavalitsuse juurde loodav komisjon, kellele on otsustamiseks ette antud kindlad kriteeriumid. Olulisimaks laste paigutamise kriteeriumiks jääb lapse koolitee pikkus."

Kuna Järveküla Kool hakkab teenindama praeguse Peetri teeninduspiirkonna lõunapoolsemaid külasid, ei tähenda see seda, et uude kooli ei pääse Peetri aleviku piirkonna lapsed. 

Järveküla Kool saab olema kodukooliks Järveküla, Assaku, Rae küla ja Uuesalu küla lastele ning samuti pääseb sinna üks osa Peetri aleviku lastest.

Järveküla Kooli kaugus Peetri Koolist on ligi 2 kilomeetrit ning korralike kergliiklusteede olemasolul on Peetri lastel võimalik turvaliselt Järveküla Koolis käia. Tänavu suvel luuaksegi kõik eeldused, et kaks kooli oleks omavahel ühendatud kergliiklusteega ning kohe varsti alustatakse tee ehitamisega Järveküla Kindluse teest kuni Peetri Vana – Veski teeni.

Peetri Kooli hoolekoguga kohtumisel leiti, et kindlat piiri ei tule

27. aprillil toimunud kohtumisel Peetri hoolekogu liikmete, direktori ja vallavalitsuse esindajate vahel arutati põhjalikult selle üle, millise põhimõtte järgi tulevikus kahe kooli klassid komplekteerida.

Ühise arutluse tulemusel leiti, et jagamisel tuleb arvestada mitut asjaolu.  „ Leppisime hoolekogu esindajatega kokku, et mingisugust kindlat Peetri piirkonda jagavat joont, mille ühele poole jäävad Peetri Kooli lapsed ja teisele poole Järveküla Kooli lapsed ei tule",  rääkis vallavanem Mart Võrklaev, kes lisas, et hindas väga hoolekogu seismist selle eest, et Peetri aleviku lapsed võiksid käia ennekõike Peetri Koolis, sest sinna on neil lühem koolitee.  Ühiselt lepiti kokku, et kui peaks tekkima olukord, et kõik Peetri aleviku lapsed Peetri Kooli ei mahu, tuleb laste suunamisel arvestada võimalikult palju koolitee pikkusega ja vanemate sooviga.

Hoolekogu kohtumisel osalenud ja hariduse valdkonda kureeriv abivallavanem Jens Vendel ütles, et kindlasti on oluline hakata vaatama igal aastal kooliminejate arvu eraldi ning vastavalt sellele saab komplekteerida Rae valla koolide klassid.

Vallavalitsus kavandab juba lähiajal muuta vallavalitsuse määrust, mis hakkab olema aluseks koolikohtade jaotamisel ja klasside komplekteerimisel. Muudatused ei puuduta eesseisvat 2015/ 2016 õppeaastat, uuenenud korra järgi hakatakse lapsi vastu võtma 2016/ 2017 õppeaastaks.

Loe kõiki uudiseid Järveküla Kooli asutamisest ja õppeasutuse käivitamise tegevuskava kohta siit http://www.rae.ee/uus-pohikool-peetri-piirkonnas

Foto Marko Leppik