« Back

Rae valla koolid lähevad uuest õppeaastast üle trimestripõhisele õppele

Järgmisel, 2016/2017 õppeaastal lähevad kõik Rae valla koolid ühiselt üle trimestrite peale, mis tähendab, et kokku on viis koolivaheaega.

Abivallavanem Jens Vendeli sõnul on trimestripõhisele õppele üleminek Rae valla koolijuhtide ühine konsensuslik otsus. Trimestripõhine õpe tähendab, et nelja vaheaja asemel on viis vaheaega ja õppeperioodi pikkus on seega lühem, aga samas hindeid pannakse põhikooli astmes välja vaid kolmel korral õppetsükli jooksul.

„Veerandihinnete panemine on stressitekitav nii õpetajatele kui õpilastele ja seepärast teeme seda edaspidi nelja korra asemel kolm korda õppeaastas," kõneles Jüri gümnaasiumi direktor Maria Tiro lisades, et kooli kõige olulisem ülesanne on toetada õpilase arengut parimal võimalikul viisil. „Ja samas on päris kindel, et iga õpilane areneb tulemuslikumalt just pingevabas õhkkonnas. Pingevaba õppimise toetamiseks ongi otsustatud üle minna neljalt õppeveerandilt  trimestrite süsteemile."

„Kui praegu on tavaline, et õpilased võtavad end kokku veerandi lõpus, siis trimester süvendab pikaajalist õpiharjumust. Jüri gümnaasiumis viidi paar aastat tagasi veerandilõpp jõulueelselt ajalt jaanuarikuusse ehk pärast pühi oli hinnete väljapanekuni kaks nädalat. Nii said lapsed kingitused kätte ja hinded pühademeeleolu ei rikkunud, " kommenteerib Järveküla Kooli õppejuhina tööle asunud Triinu Luiga, kes on veendunud, et kolme trimestriga on ka töörahu paremini tagatud.

 

2016/2017 õppeaasta koolivaheajad:

sügisvaheaeg 22. oktoober kuni 30. oktoober 2016

talvevaheaeg 23. detsember 2016 kuni 3. jaanuar 2017

talvevaheaeg 18. veebruar  kuni 26. veebruar 2017

kevadvaheaeg 8. aprill  kuni 16. aprill 2017

suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017 kuni 31. august 2017

 

2016/2017 õppeaasta trimestrid:

1.september – 2.detsember 2016

5. detsember – 10. märts 2017

13.märts- 6. juuni 2017

 

Foto Vaida põhikooli juurdeehituse nurgakivi tseremoonialt

Vaida põhikool alustab tänavusest sügisest suurema ja avaramana, sest hoogsalt valmib koolimaja  juurdeehitus. Foto tehtud nurgakivipaneku tseremoonial, 21. aprillil.