« Back

Sõlmiti kokkulepe Tallinna huvialakoolis soodustingimustel käimiseks

4. septembril 2015 allkirjastasid Rae vallavanem Mart Võrklaev ja Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula koostöökokkuleppe, mille alusel saavad Rae valla lapsed vanuses 5 -19 õppida Tallinna munitsipaalhuvialakoolides lapsevanematele kehtestatud osalustasu eest.

 „Aastaid kestnud diskussioon on lõpuks leidnud lahenduse. Sõlmitud leping võimaldab Rae valla noortel omandada mitmekesisemat huviharidust ning tegeleda soovitud erialal väga professionaalsel tasemel nagu näiteks Ellerhein, Sõleke jt. , " selgitas abivallavanem Jens Vendel. Lapsevanemad tasuvad osalustasu ja pooled arveldavad omavahel ülejäänud summas.

Huviringides osalemine on muutunud väga populaarseks ning tihti on lapsevanemate ootused valla poolse toetuse osas kõrged. Tegemist on valla vabalt võetud kohustusega ning üldisemalt toetatakse ühte spordi ja ühte huviringis osalemist.